พร้อมทุ่ม! ‘เงินเยียวยาเกษตรกร’ เร่ง ‘ลงทะเบียน’ เตรียม 4 แสนล้านอุ้มทั้งระบบ

พร้อมทุ่ม! ‘เงินเยียวยาเกษตรกร’ เร่ง ‘ลงทะเบียน’ เตรียม 4 แสนล้านอุ้มทั้งระบบ

ชง ครม.วันนี้ “เงินเยียวยาเกษตรกร” เน้น เกษตรกรที่ “ลงทะเบียน” ในระบบ พร้อมเตรียมวงเงินหนุน 3 เดือนสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือ เงินเยียวยาเกษตรกร ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (28 เม..) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในระบบที่ ลงทะเบียน ไว้

ทั้งนี้ จะขอความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนการเยียวยาจะเป็นรูปแบบให้ครั้งเดียว 15,000 บาท หรือทยอยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ขึ้นอยู๋กับกระทรวงเกษตรฯ ตัดสินใจ โดยกระทรวงการคลังได้จัดเตรียมวงเงินไว้ให้พร้อมแล้วสำหรับการเยียวยาในระยะเวลา 3 เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เราไม่ทิ้งกัน' ปรับสถานะรับ 'เงินเยียวยา' เพิ่มอีก 2.6 ล้านคน พรุ่งนี้!

โอนรอบใหญ่! 'เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ' อีก 1.1 ล้านรายรับ 'เงินเยียวยา' พรุ่งนี้!

'ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000' ต้องทำอย่างไรบ้าง?

กันลืม! ‘Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร’ ช่องทาง รับเงินเยียวยา ‘โควิด-19’

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณานำเสนอรายละเอียด เนื่องจากเกษตรกรจะไปลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ทุกปี จึงให้ทางกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องของรายชื่อของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ในมาตรการเยียวยา

แม้ส่วนหนึ่งรายชื่อจะมาจากการลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) แต่ถือว่าเล็กกว่ากระทรวงเกษตรฯ โดยทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรฯ จะเอาข้อมูลไปเทียบกันเพื่อช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกคน

“ด้านการจ่ายเงินนั้น ทางระบบมีความพร้อม และทางธ.ก.ส.ก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องการจ่ายเงินได้ ส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาในภาคการเกษตรจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องให้ครม.อนุมัติก่อน ซึ่งผมได้ยินว่าจะจ่ายให้จำนวน 15,000 บาทต่อครอบครัว” นายอุตตม กล่าว

สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมสำหรับเกษตรกรก็คือ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรลงทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

โดย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ มีด้วยกัน 3 ข้อหลักๆ คือ

  • ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
  • ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด
  • เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

นอกจากนั้น รัฐบาลจะมีการหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (...) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่การผ่อนคลายมาตรการปลดล็อกกิจการต่างๆ ที่จะทยอยทำในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งรัฐบาลเตรียมวงเงินไว้ 4 แสนล้านบาท จากวงเงินตาม ...ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท นอกจากเงินเยียวยาเกษตรกร ที่จ่ายให้กับเกษตรกรที่ ลงทะเบียน อีกด้วย 

โดยวงเงินส่วนนี้ต้องการมุ่งให้เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) เข้มแข็งเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ประชาชนเดินทางกลับไปต่างจังหวัดและชนบทเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคิดโครงการและเสนอมายังรัฐบาล