'เราไม่ทิ้งกัน' ปรับสถานะรับ 'เงินเยียวยา' เพิ่มอีก 2.6 ล้านคน 29 เม.ย.นี้!

'เราไม่ทิ้งกัน' ปรับสถานะรับ 'เงินเยียวยา' เพิ่มอีก 2.6 ล้านคน 29 เม.ย.นี้!

"เราไม่ทิ้งกัน" เตรียมแจ้งสถานะ "รับเงินเยียวยา" เพิ่มอีก 2.6 ล้านคน เช้าวันที่ 29 เมษายน 2563 ก่อนเร่งโอนเงิน 1 หมื่นบาท ภายในสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคม

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มจ่าย เงินเยียวยา ให้กับผู้ที่ผ่านตามระบบคัดกรอง เราไม่ทิ้งกัน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา จากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่า หลังจากดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ นับจากวันที่ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย โดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย คงเหลือผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ' โอน 'เงินเยียวยา' เพิ่มอีก 1.1 ล้านราย วันนี้!

'เราไม่ทิ้งกัน' ครบ 1 เดือน จ่าย 'เงินเยียวยา' ไปแล้ว 10 ล้านราย!

เช็คง่าย! ได้ 'เงินเยียวยา' เร็ว ผ่าน 'ผู้พิทักษ์สิทธิ์' มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ก่อนที่จะผ่านระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า​ มีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว แบ่งเป็น หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย

158805090871

ทำให้มีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 

โดยในวันที่ 29 เมษายน 2563 นั้น จะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ และกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จรอบที่ 2 จำนวน 1.1 ล้านราย

สำหรับความคืบหน้านั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ระบบจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิเพิ่มอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันของรอบเดือนเมษายนด้วยเป็น 2 เดือน รวมเป็นเงิน 1 หมื่นบาท

158805078167

โดยผู้ที่ลงทะเบียนฯ ในกลุ่มดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หากพบข้อความว่า "ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด" ก็แสดงว่า ผ่านระบบคัดกรองได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาจากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน

นอกจากนั้น สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิเราไม่ทิ้งกันจำนวน 3.5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลรับเงินเยียวยาโดยเร็วต่อไป

158807342494

158807343867