ทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ อาจารย์พิเศษติดเชื้อCOVID-19

ทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ อาจารย์พิเศษติดเชื้อCOVID-19

คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกแถลงการณ์แจงกรณีอาจารย์พิเศษของคณะติดโรคCOVID-19 ย้ำได้ปฎิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้มีการสัมผัสหรือติดต่อโดยตรง กักตัว 14 วันเรียบร้อยแล้ว

จากกรณีที่  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งว่า มีอาจารย์พิเศษของคณะๆ ติดโรคCOVID-19 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น 

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ทางคณะได้รับข้อมูลว่ามีไข้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้เดินทางเข้ามายังคณะฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว คณะๆ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. แจ้งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันที และทำการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ปวย สถานที่ที่ไปในคณะฯ และการเข้ามาที่คณะฯ ในช่วง 14 วันก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563 เมื่อนับถอยหลังไป 14 วัน จากวันที่เริ่มมีไข้ พบว่า อาจารย์พิเศษท่านนี้ ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ ในวันที่ 6 และ 13 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

158555506943

2. แจ้งผู้ที่มีการสัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์พิเศษท่านนี้ ในวันที่ 6 มีนาคม วันที่ 13 มีนาคม และวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทันที ซึ่งได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของคณะๆ จำนวน 11 ราย โดยให้ทำการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และนัดตรวจเชื้อในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน 3 วันดังกล่าว จำนวน 13 ราย โดยได้แจ้งให้ทำการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน พร้อมกับนัดวันตรวจเชื้อในขั้นถัดไป

3. ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่งๆ ของคณะๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน และได้ปฎิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน รวมถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมอย่างดีที่สุด