ไฟป่ายังปะทุในหลายจังหวัดภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 พีค 700 มคก./ลบ.ม บริเวณดอยสุเทพ

ไฟป่ายังปะทุในหลายจังหวัดภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 พีค 700 มคก./ลบ.ม บริเวณดอยสุเทพ

ทส.ส่งรองปลัดฯ ลงสั่งการในพื้นที่ 4 จังหวัดควบคุมสถานการณ์

แม้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจะลดระดับลงมาจากช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีค่าเกินค่าวิกฤต 2-3 เท่า แต่ไฟป่าในหลายๆพื้นที่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดคือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ยังคงปะทุอยู่เป็นระยะ ส่งผลให้ค่าฝุ่นฯ ในบางจุดในจังหวัด อาทิ บนดอยสุเทพของจังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงถึง 700 มคก./ลบ.ม ในวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

จากการเก็บข้อมูลของหน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ไฟป่าบนดอยสุเทพในบริเวณตำบลแม่เหียะที่เริ่มปะทุตั้งแต่ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผลทำให้ค่าฝุ่นฯ ในบริเวณสูงขึ้นถึง 700 มคก./ลบ.ม ในคืนวันที่ 24 และลุกลามขึ้นไปทางด้านบนของดอย

ในการรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นฯ ของกรมควบคุมมลพิษในวันนี้ พบว่ามีค่าฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ..) 21 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีค่าเกินค่าวิกฤติ หรือ 100 มค.ก/ลบ.ม 5 พื้นที่ รวมถึงเชียงใหม่ โดยค่าฝุ่นฯ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ระหว่าง 42 - 209 มคก./ลบ..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือวานนี้

นายจตุพรได้เปิดเผยว่า ได้มี Video Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากพบว่า จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน 

ในการนี้ จึงได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ลงพื้นที่ศูนย์ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนธิกำลังทุกภาคส่วนร่วมติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งร่วมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา 

และได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื้นที่ไปกำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ

ด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดน นายจตุพรกล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้ประสานเพื่อขอความร่วมมือควบคุมการเผาไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน

ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ภาพ/ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ สนธิกำลังดับไฟป่าบนดอยสุเทพ-ปุย/ อส.