สำนักงาน ก.พ. ประกาศ 'เลื่อนสอบ' ไม่มีกำหนด

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ 'เลื่อนสอบ' ไม่มีกำหนด

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป จากวันที่ 27-31 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

วันนี้ (7 มี.ค.) เฟซบุ๊ค สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งประกาศเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาค ก. พิเศษ) จากเดิมกำหนดวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

รวมถึงได้ประกาศเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) จากเดิมที่กำหนดวันที่ 27-31 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

โดยสำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป

158354914275

158355361441