เอกชนรับตรวจแล็บ ‘โควิด-19’ ไม่แจ้ง เจอโทษ!

เอกชนรับตรวจแล็บ ‘โควิด-19’ ไม่แจ้ง เจอโทษ!

สธ.ขู่สถานพยาบาลเอกชนรับตรวจโควิด-19 หากไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ถือว่ามีความผิด ระวังโทษปรับ 2 หมื่นบาท ย้ำปัจจุบันรพ.เอกชนตรวจแล็บยืนยันไวรัสโคโรน่า2019 ได้มีเพียงแห่งเดียว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19(COVID-19) ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการรับตรวจแล็บเพื่อยืนยันเชื้อไวรัสโรน่า2019หรือโควิด-19 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า เมื่อโรคโควิด-19เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดไว้ให้เจ้าบ้าน เจ้าของสถานที่ รวมถึง สถานพยาบาลจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมงหากมีผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายต้องสงสัย เพราะฉะนั้น หากมีคนไปตรวจไวรัสโคโรน่า 2019 สถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องแจ้งเจ้าพนักงาน เมื่อเข้ากระบวนการแล้วเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ต้องตรวจหรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ประชาชนก็จะได้รับการตรวจฟรี แต่หากไม่เข้าเกณฑ์ก็จะต้องจ่ายเงินเอง ทว่า หากประชาชนไปตรวจแล้วสถานพยาบาลไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีความผิดโทษปรับ 2 หมื่นบาท

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า  กรณีประชาชนที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคโคสิด-19 คือ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหอบเหนื่อย หรือเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค หรือทำงานสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว หรือมีประวัติคนในครอบครัวกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ เมื่อมีอาการป่วยทุกคนสามารถไปตรวจที่สถานพยาบาลได้ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน และแจ้งประวัติตามความเป็นจริง จากนั้นระบบจะดำเนินการในการส่งตรวจเพื่อยืนยันเชื้อเอง ซึ่งกรณีที่เข้าเกณณ์ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตรวจไม่ว่าจะเข้าขอตรวจในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกขน แต่หากต้องการไปตรวจเองโดยที่ไม่เข้าเกณฑ์ใดก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันห้องแล็บที่สามารถตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ได้ นอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กระจายทั่วประเทศ และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแล้วมีเครือข่าวอีก 7 แห่งเท่านั้น ได้แก่ 1.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2.คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 3.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 4.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.โรงพยาบาลราชวิถี 6.สถาบันบำราศนราดูร และ7.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่วนอื่นๆมีการแจ้งความจำนงค์เข้ามาแต่จะต้องผ่านการประเมินจากกรมนก่อน เช่น มีศักยภาพ มีนักเทคนิคการแพทย์ มีเครื่องมือ มีห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน และผ่านการทดสอบความชำนาญ