กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดชั่วคราว จ.นนทบุรี

กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดชั่วคราว จ.นนทบุรี

กรมปศุสัตว์ เผยแพร่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เตือนห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หลังพบว่าในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจระบาดไปยังสุนัขและแมว ตลอดจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ได้

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าพื้นที่ โรงเรียนวัดนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปทางทิศเหนือ จด ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปทางทิศใต้ จด ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ไปทางทิศตะวันออก จด ถนนพิบูลย์สงคราม เขตเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปทางตะวันตก จด แม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 24 ต.ค. 2562

โดย ห้ามให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ทำปฏิบัติตามข้อกำหนดคือ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง หรือซากสัตว์เข้า – ออกหรือผ่านเขตดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ หากพบสัตว์ป่วยหรือตายทั้งที่ทราบหรือไม่ทราบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หากพบผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตประกาศโรคระบาดชั่วคราว สามารถนำสุนัขและแมวไปรับการฉีควัคซีนได้ฟรี โดยติดต่อที่ปศุสัตว์อำเภอ

653119