ชป. เตรียมพร้อมรับมือ พายุโซนร้อน 'โพดุล' คาดเข้าไทยวันนี้

ชป. เตรียมพร้อมรับมือ พายุโซนร้อน 'โพดุล' คาดเข้าไทยวันนี้

กรมชลฯ จับตา พายุโซนร้อน "โพดุล" คาดเข้าไทยวันนี้ ทำไทยฝนตกหนักถึงหนักมาก

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่องพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ฉบับที่ 1 (237/2562) ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้ว โดยมีผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหล นั้น

กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด หากมีกรณีฝนตกหนักต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมกับปรับการระบายน้ำให้เหมาะสม โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ

EDHmrS6U4AUKTjS

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม นั้น กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยงแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย