กทม.ผวาโรคคอตีบ-บาดทะยักเเนะปชช.ฉีดวัคซีนฟรี

กทม.ผวาโรคคอตีบ-บาดทะยักเเนะปชช.ฉีดวัคซีนฟรี

กทม.ผวาโรคคอตีบ-บาดทะยัก เเนะปชช.อายุ 20–50 ปีเข้าฉีดวัคซีนฟรี พบปี 55-56 ยอดเสียชีวิตสะสม 14 ราย

นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักอนามัยได้จัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20–50 ปีฟรี เพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบให้ประชาชน เนื่องจากโรคคอตีบเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอัตราตายสูง โดยในปี 2555 ประเทศไทยพบการระบาดของโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างพบผู้ป่วยจำนวน 63 ราย เสียชีวิต 10 ราย และในปี 2556 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยจำนวน 14 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยในกรุงเทพฯพบผู้ป่วย 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งโรคคอตีบมักพบในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 10 ปี

"ขอให้ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20–50 ปี ไปรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กทม.ทุกแห่ง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้"ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าว