จัดเรือรับ-ส่งปชช.จากหัวลำโพงถึงทำเนียบ12ก.พ.-1มี.ค.

จัดเรือรับ-ส่งปชช.จากหัวลำโพงถึงทำเนียบ12ก.พ.-1มี.ค.

กทม.จัดเรือรับ-ส่งปชช.จากหัวลำโพงถึงทำเนียบ ฟื้นตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม 12ก.พ.-1มี.ค.

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลังการประชุมโครงการตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม ที่ห้อง 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า กทม.ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ"ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม" ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานอรทัย ถนนลูกหลวง ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.-1 มี.ค. ช่วงเวลา 11.00–19.00 น.

น.ส.ตรีดาว กล่าวว่า ทั้งนี้ กิจกรรมในงานช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ จะเน้นการจำหน่ายสินค้าตลาดบกบริเวณฝั่งทางเท้าถนนกรุงเกษมด้านริมคลอง ส่วนในวันเสาร์กับอาทิตย์จะเพิ่มการจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำและการแสดงพิเศษต่างๆ เช่น การแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนาน การละเล่นท้องถิ่น ล่องเรือชมคลองผดุงกรุงเกษมย่านเทเวศน์ หัวลำโพง ซึ่งกทม.ได้จัดเรือรับและส่งประชาชนจากหัวลำโพงมายังบริเวณงาน พร้อมจัดเรือท่องเที่ยวในคลองผดุงกรุงเกษมขนาด 40 ที่นั่ง ร่วมทั้งมีมัคคุเทศก์ไว้บริการประชาชนวันละ 2 เที่ยว ได้แก่ เวลา 16.00 น. และ 17.00 น.