"โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2 3 4 5 เริ่มลงทะเบียน เลือกวันฉีดได้แล้ว เช็กที่นี่

"โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2 3 4 5 เริ่มลงทะเบียน เลือกวันฉีดได้แล้ว เช็กที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็ม 2 3 4 5 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เงื่อนไขลงทะเบียน เช็กที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็ม 2 3 4 5 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" โมเดอร์นา ฟรี จองผ่าน QueQ - Walk in ถึง 19 ก.ย.65 จำนวนจำกัด

- ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ บางซื่อ รอบเดือนกันยายน รีบลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ

 

เงื่อนไขลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี

เข็ม 2

 • เคยได้รับซิโนแวค , ซิโนฟาร์ม , แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 29 ก.ค.2565

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 ก.ค.2565
 • แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565
 • โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 มี.ค.2565

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1 , 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 29 เม.ย.2565

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 4 5 ในวันที่ 29 , 30 , 31 ส.ค. และ 1 , 2 ก.ย. 2565 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ (คลิก)

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 • ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

"โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2 3 4 5 เริ่มลงทะเบียน เลือกวันฉีดได้แล้ว เช็กที่นี่

 

CR สถานเสาวภา สภากาชาดไทย