"เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รีบเช็กด่วน

"เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รีบเช็กด่วน

ตรวจสอบเลย "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รีบเช็กด่วน รมว.เกษตร "เฉลิมชัย" โพสต์เฟชบุ๊ก ชาวนาจะได้เงินผ่าน ธ.ก.ส.

วันที่ 19 ส.ค. 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าข้อความว่า.... ชาวนาคนไหนมีสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับ รีบเช็คด่วน  "พี่ต่อ แจ้งเตือน ไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส. ช่วยเหลือชาวนา จ่ายเงินถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้!!

ครม. เห็นชอบ ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และขยายระยะเวลาการจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมารัฐบาลมีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาไทยมาโดยตลอด จึงได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อมาช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านการจัดสรรค์งบประมาณไปยังกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา สนับสนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย

มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว คือ นโยบายสร้างความยั่งยืนของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.60 ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 62 ล้านไร่ ใช้งบประมาณปีละประมาณ 54,000 ล้านบาท (โดยไม่รวมงบประมาณโครงการหรือนโยบายการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวหลักของรัฐ เช่น ประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการคู่ขนานอื่นๆ)

ซึ่งค่าลดต้นทุนและค่าเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง ผ่าน ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องมีการติดตามว่าเกษตรกรจะนำไปใช้จ่ายที่ตรงเป้าหมายที่รัฐกำหนดหรือไม่ จึงทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

"เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รีบเช็กด่วน

และเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 1 ปีการผลิต 25624/65 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 มีจำนวนเพิ่มขึ้น หมายความว่ายังมีเกษตรกรที่ตกค้างรอเงินช่วยเหลือชาวอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้มีการขออนุมัติ ขยายระยะเวลาโครงการ "สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และขยายระยะเวลาการจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565"

 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถเช็ค "เงินช่วยเหลือชาวนา" ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
 - เช็คสถานะโอนเงินได้ที่ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่
 - เช็คจาก บัตร ATM
- ปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคาร
 - กดสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านไลน์ของ ธ.ก.ส. (ฟรี) โดยเพิ่มเพื่อน ไอดี @baccfamily
 - เช็คผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile