ช่อดอกกัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด แต่มีข้อห้ามขาย เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ช่อดอกกัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด แต่มีข้อห้ามขาย เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ช่อดอกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด จำหน่ายไม่ผิดกฎหมาย แต่แปรรูป-สูบในที่สาธารณะ-ขายให้เด็ก  เป็นความผิดซึ่งหน้า

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข โฆษกและกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการจำหน่ายช่อดอกกัญชาในช่วงที่เป็นสุญญากาศของกฎหมาย ว่า การหารือในที่ประชุม กมธ.ร่าง พ.ร.บ. กัญชาฯ คุยกันหลายเรื่อง อาทิ การจำหน่ายทุกประเภทต้องขออนุญาต 100% แต่ด้วยระหว่างการรอร่างกฎหมายออกมาบังคับใช้ ก็จะมีกฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิด

อาทิ พ.ร.บ.คุมครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจมาตรา 45 และ 46 ที่แม้จะเป็นการอนุญาตโดยรวมๆ แต่ก็ไม่อนุญาตให้จำหน่ายกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และไม่อนุญาตให้มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะ  ฉะนั้น การเร่ขายที่ชัดเจนว่าเป็นการสูบกัญชาในที่สาธารณะ ก็ผิดกฎหมายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบฟู้ดทรัค หรือ หาบเร่แผงลอย

    ขณะนี้มีการปรับปรุงประกาศสมุนไพรควบคุมใหม่ เพื่อควบคุมช่อดอกเพียงอย่างเดียว แต่ระหว่างการรอ เราก็ไปมาตรา 46 ที่ระบุว่า แม้จะเป็นการอนุญาตโดยรวมในการใช้ แต่ไม่สามารถแปรรูปได้ หากจะทำต้องขออนุญาต การจะนำมาแปรรูปเป็นพันลำ ก็ทำไม่ได้แน่นอน ผู้ที่ไม่ได้ขออนุญาตก็มีความเสี่ยงต่อความผิดในกฎหมายชัดเจน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เคยเกิดขึ้นเป็นตู้จำหน่ายช่อดอกกัญชาอัตโนมัติ ขณะนี้ บริษัทดังกล่าวได้ยกเลิกตู้ถอนไปหมดแล้ว เพราะมีความเสี่ยงต่อกฎหมาย เนื่องจาก ช่อดอกที่อ้างว่ามาจากวิสาหกิจชุมชน แต่จริงๆ แล้วสายพันธุ์ที่จำหน่ายในตู้ ไม่มีที่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการลักลอบนำเข้า

       “ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ใกล้จะสำเร็จแล้ว เพราะหารือกันทุกมิติอย่างละเอียดอ่อน สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมอีก 2 ครั้ง ก็คาดว่าร่างกฎหมายจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ ก่อนนำส่งไปยังวุฒิสภา ลงความเห็น ดังนั้น ความคลุมเครือนี้ก็น่าจะอยู่ได้ไม่นาน” นายปานเทพกล่าว

    เมื่อถามย้ำว่าการจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างเดียว เช่น ถนนข้าวสาร มีความผิดหรือไม่ นายปานเทพ  กล่าวว่า หากเป็นกฎหมายฉบับใหม่ต้องขออนุญาตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นช่อดอก หรือต้นกัญชาก็ต้องขออนุญาตทั้งหมด แต่สำหรับเงื่อนไขกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน การจำหน่ายช่อดอกไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่การแปรรูปหรือสูบในที่สาธารณะ ขายให้เด็ก  เป็นความผิดซึ่งหน้า ความผิดทางอาญาที่แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้เลย ดีกว่ามาถ่ายรูปเด็กใช้กัญชา แต่ไม่ตามหาว่าใครเป็นคนจำหน่ายให้ ซึ่งปัญหาไม่ใช่ว่ากฎหมายไม่มี แต่อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น