สจล. ปั้น KMITL Business School ตอบโจทย์ "อุตสาหกรรมยุคใหม่"

สจล. ปั้น KMITL Business School ตอบโจทย์ "อุตสาหกรรมยุคใหม่"

สจล. ปั้น “KMITL Business School” ตอบโจทย์ "อุตสาหกรรมยุคใหม่" ชูจุดเด่นหลักสูตร พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านธุรกิจครบวงจร เปิดบ้าน ให้ความรู้โลกธุรกิจดิจิทัลกับ คริปโต จากผู้เชี่ยวชาญ แนะเคล็ดลับการลงทุน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะบริหารธุรกิจ KMITL Business School (KBS) เปิดบ้านให้ความรู้โลก ธุรกิจดิจิทัลกับ คริปโต เคอร์เรนซีเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมส่องเทรนด์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล จากนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Start Up ในธุรกิจดิจิทัลขณะที่ยังศึกษาอยู่ มาร่วมให้ข้อมูลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล แบ่งปันแนวคิดการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโตเคอเรนซี ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมเผยเทรนด์การลงทุนคริปโตเคอเรนซีในอนาคต และแนะนำเคล็ดลับการลงทุนให้นักลงทุนหน้าใหม่อีกด้วย 

 

รศ. ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ สจล. หรือ KMITL Business School (KBS) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ มากมาย มีห้องเรียน ห้องแลป พร้อมเครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งระบบออนไลน์และ ออฟไลน์ รองรับนักศึกษาได้จำนวนมาก

 

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งโปรแกรมภาษาไทย และ อินเตอร์ และหลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Smart Supervisor ที่ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม หลักสูตรนักบริหารคิงบริดจ์ระดับสูง และ หลักสูตร Postdoctora ที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจ Start up สร้างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวจริง

 

สจล. ปั้น KMITL Business School ตอบโจทย์ \"อุตสาหกรรมยุคใหม่\"

จับมือภาคอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตร

 

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ ของ สจล. ออกแบบหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ปรับให้เท่าทันกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมพัฒนาให้เกิดหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในโลกธุรกิจได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย “22 Quick Win ทำทันที” ที่พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่นำไปต่อยอดในการทำงานจริง

 

อีกทั้ง สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจ สจล. ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่หลากหลายให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยสามารถเข้าร่วมคอร์สได้ตามความสนใจ

 

สำหรับคณะบริหารธุรกิจ สจล. ได้จับมือกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากที่สุด และเป็นหนึ่งในนโยบาย Global Innovation Index ด้วย

 

สจล. ปั้น KMITL Business School ตอบโจทย์ \"อุตสาหกรรมยุคใหม่\"

ความสำเร็จ ปั้นธุรกิจ Start Up

 

นายฐิติพงศ์ ชมขุนทด นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจและการจัดการ เป็นนักศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Start Up ในธุรกิจดิจิทัลขณะที่ยังศึกษาอยู่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล เคยบรรยายให้ความรู้ด้านบล็อกเชน และคริปโตเคอร์เรนซี กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย แสดงความเห็นเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีว่า

 

ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากในปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากสกุลเงินคริปโตได้รับการยอมรับจากภาครัฐในหลายประเทศ และผู้ประกอบการหลายรายยอมให้ใช้คริปโตชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้ ทำให้มีนักลงทุนเข้ามาในตลาดจนเกิดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ถึงแม้ตลาดคริปโตจะก่อให้เกิดเศรษฐีหน้าใหม่ แต่ก็ทำให้คนล้มละลายได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรมีความรู้ ศึกษา ติดตามตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับแนวโน้มตลาดคริปโตครึ่งปีหลังนี้ ยังมีความผันผวนอยู่มาก ปัจจัยเสี่ยงหลักที่นักลงทุนพึงเฝ้าติดตาม คือ การประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อชะลอเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด และสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

 

สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากลงทุนในคริปโต ให้แบ่งสัดส่วนการลงทุนในตลาดคริปโตเพียง 10-15% ของการลงทุนทั้งหมด เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ ไม่ควรกู้เงินมาลงทุน แนะนำให้กระจายการลงทุนในหลายเหรียญ อย่าเลือกลงทุนเพียงเหรียญเดียว เพื่อลดความเสี่ยงที่เหรียญอาจหมดมูลค่าได้