"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 63 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,538 ราย เสียชีวิตอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 63 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,538 ราย เสียชีวิตอีก 2

"โควิดวันนี้" 10 ส.ค. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 63 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,538 ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" 10 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 63 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,538 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 407 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 63 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 2,538 ราย และมีผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 407 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 2 ราย (10 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

  • เพศชาย อายุ 66 ปี โรคประจำตัว โรคปอด
  • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

รายที่ 2

 

  • เพศหญิง อายุ 75 ปี โรคประจำตัว ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ประวัติวัคซีน 2 เข็ม เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งได้รับวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 1 ราย

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 63 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,538 ราย เสียชีวิตอีก 2

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 63 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,538 ราย เสียชีวิตอีก 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี