โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,342 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,342 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี

เช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,342 ราย จับตาชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ชุมพร ลพบุรี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์

อัปเดต เกาะติดสถานการณ์ติดเชื้อ โควิดวันนี้ 6 สิงหาคม 2565 เกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์โควิดล่าสุด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,342 ราย จับตาชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ชุมพร ลพบุรี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,342 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี

ผลการประเมินการติดเชื้อในครอบครัวของนักเรียน

หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10,116 คน โดย กรมอนามัย พบว่า

  • ติดจากที่ทำงาน l ร้อยละ 32.48
  • ติดจากชุมชน l ร้อยละ 28.58
  • ติดจากคนอื่นในครอบครัว l ร้อยละ 20.47
  • อื่น ๆ l ร้อยละ 17.88
  • นักเรียน l ร้อยละ 0.36
  • บุตร l ร้อยละ 0.23

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 65

ที่มา : ศบค.

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,342 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี