หยุดใช้ "กัญชาเสรี" เกินขอบเขตทางการแพทย์ ชมรมเภสัชชนบท จี้ดำเนินการ 5 ข้อ

หยุดใช้ "กัญชาเสรี" เกินขอบเขตทางการแพทย์ ชมรมเภสัชชนบท จี้ดำเนินการ 5 ข้อ

ชมรมเภสัชชนบท ออกแถลงการณ์ เรื่องให้รัฐหยุดการใช้ "กัญชาเสรี" ที่เกินขอบเขตทางการแพทย์ พร้อมเรียกร้อง 5 ข้อ ขอให้รัฐดำเนินการ

ชมรมเภสัชชนบท ออกแถลงการณ์ เรื่องให้รัฐหยุดการใช้ "กัญชาเสรี" ที่เกินขอบเขตทางการแพทย์ ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ ระบุว่า

ชมรมเภสัชชนบท มีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดในการสนับสนุนให้มีการใช้ "กัญชา" ทางการแพทย์โดยผู้ป่วยประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในการควบคุมกัญชาเมื่อ 9 มิถุนายน 2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สับสน! สธ.แถลงด่วน ขอคืนหนังสือส่งถึงตำรวจ ขอทบทวนให้จับกุมใช้กัญชา 4 กรณี

- หนังสือ สธ.ด่วนที่สุด กิจกรรมเกี่ยวกับกัญชา กรณีให้ตำรวจดำเนินคดีทันที

 

เครือข่ายเภสัชกรซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติทั้งในต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำในระดับชุมชน ได้พบข้อกังวลเมื่อพบว่าสังคมอยู่ในสภาวะ "เสรีกัญชาอย่างทั่วถึง" เกิดการใช้อย่างล้นเกินและรวดเร็วในทางสันทนาการเกินไปกว่าเจตนารมย์พึ่งพาตนเองทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบางและเยาวชนได้รับผลกระทบในทันที ขณะที่มาตรการป้องกันไม่เข้มแข็งเพียงพอ เกิดภาวะสับสนรายวันในการบังคับหลักเกณฑ์ข้อบังคับ

อย่างไรก็ดีแม้จะมีการเตรียมกฎหมายเฉพาะในการควบคุมกัญชา จากสถานการณ์ที่สังคมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มว่ากลุ่มเปราะบาง เยาวชนและผู้ป่วยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้ได้รับผลไม่พึงประสงค์หากรัฐยังคงนโยบายเดิม ไม่หยุด "การใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์" ชมรมเภสัชชนบทในฐานะหน้างานที่ใกล้ชิดประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ จึงขอให้รัฐดำเนินการ ดังนี้

 

  1. ระงับการปลูกกัญชาที่ทำได้อย่างเสรีไม่มีการควบคุม มาตรการปัจจุบันที่ให้จดแจ้งไม่มีศักยภาพเพียงพอ
  2. หยุดให้มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างเสรีในที่สาธารณะ การอนุญาตจำหน่ายต้องมีสถานที่ชัดเจน ได้รับอนุญาต จำกัดจำนวนและปริมาณและผู้ที่สามารถใช้ได้
  3. การจำหน่าย นำไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องแจ้ง/แสดง ให้ผู้บริโภคและประชาชนทราบ
  4. การเฝ้าระวัง ติดตามและรักษาผู้ที่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์จากการได้รับกัญชา (ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ต้องเกิดขึ้นและมีการปฏิบัติในทุกพื้นที่ทันที
  5. รัฐและบุคลากรทางการแพทย์หยุดมุ่งน้นการจัดกิจกรรม สร้างภาพลักษณ์การใช้เพื่อสันทนาการ และไม่สร้างให้เกิดการส่งเสริมการใช้โดยกลุ่มเปราะบาง เยาวชนหรือผู้ป่วย

กัญชาเพื่อการพึ่งตนเองทางการแพทย์ เป็นเจตนาที่สำคัญในการสร้างศักยภาพให้ป ระชาชนยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สังคมมีทิศทางการใช้กัญชาที่ถูกต้องและก้าวหน้า

 

หยุดใช้ "กัญชาเสรี" เกินขอบเขตทางการแพทย์ ชมรมเภสัชชนบท จี้ดำเนินการ 5 ข้อ