เงื่อนไข Walk in ฉีดวัคซีน Covovax ฟรี เดือน ก.ค. - ส.ค. ใครฉีดได้บ้าง

เงื่อนไข Walk in ฉีดวัคซีน Covovax ฟรี เดือน ก.ค. - ส.ค. ใครฉีดได้บ้าง

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Covovax ฟรี ทุกวันอังคารของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565 เช็กเงื่อนไข ใครฉีดได้บ้าง

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Covovax ฟรี ทุกวันอังคารของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565 ในช่วงเวลา 09.00 - 11.00 น. ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 เข็ม 1-3 ไฟเซอร์ ฟรี เริ่มลงทะเบียนเลือกวันฉีดได้แล้ว

- ดราม่า "โมเดอร์นา" หมดอายุ ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ออกมาชี้แจงแล้ว

- กทม. เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ฟรี ทุกเข็ม ตลอดเดือนสิงหาคม เช็กเลย

 

เงื่อนไขฉีดวัคซีน Covovax ฟรี

  • ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สำหรับ วัคซีนโควิด Covovax คือวัคซีนแบบเดียวกับ Novavax ที่ผลิตขึ้นในประเทศอินเดีย โดยเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต

  • ฉีด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 3 สัปดาห์
  • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ยังจํากัด

กรุณานําบัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันมารับบริการ หลังจากรับวัคซีนเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายวัน-เวลา เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Covovax เข็มที่ 2

 

เงื่อนไข Walk in ฉีดวัคซีน Covovax ฟรี เดือน ก.ค. - ส.ค. ใครฉีดได้บ้าง