"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 เข็ม 1-3 ไฟเซอร์ ฟรี เริ่มลงทะเบียนเลือกวันฉีดได้แล้ว

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 เข็ม 1-3 ไฟเซอร์ ฟรี เริ่มลงทะเบียนเลือกวันฉีดได้แล้ว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 รวมไปถึงเข็ม 1-3 ไฟเซอร์ (Pfizer) จนกว่าวัคซีนจะครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรมา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 รวมไปถึงเข็ม 1-3 ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าวัคซีนจะครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรมา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เข็ม 6 มาแล้ว ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดลงทะเบียน Walk in ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ฟรี

- "โมเดอร์นา" ฟรี รวมจุดฉีดวัคซีนทุกเข็ม อัปเดตมาให้ล่าสุด

- ดราม่า "โมเดอร์นา" หมดอายุ ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ออกมาชี้แจงแล้ว

 

การลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 หรือเข็ม 1-3 สามารถเลือกวันเวลารับบริการวัคซีนในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคลินิกบริการวัคซีนจะปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรตามนี้ คือ

เข็มที่ 1

  • ไม่เคยได้รับวัคซีน เพื่อรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง

เข็มที่ 2

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 1 เข็ม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

เข็มที่ 3

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เข็มที่ 4 หรือ 5

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 3 เข็ม ขึ้นไป โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ https://vaccinecenter.kcmh.or.th (คลิกที่นี่) ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา

 

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5 เข็ม 1-3 ไฟเซอร์ ฟรี เริ่มลงทะเบียนเลือกวันฉีดได้แล้ว