4 ไอเดียสร้างสรรค์ด้วย "ESG" ปลุกพลัง Passion กู้วิกฤติโลก

4 ไอเดียสร้างสรรค์ด้วย "ESG" ปลุกพลัง Passion กู้วิกฤติโลก

เอสซีจี ประกาศ 4 ผลงาน ร่วมเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยแนวคิด "ESG" ร่วมแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สู่แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในอนาคต

เอสซีจี ประกาศ 4 ผลงานร่วมเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) จาก 262 ผลงาน ของเยาวชนจาก 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผ่านโครงการปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก (Hacks to Heal Our Planet:ESG Idea Pitching) ร่วมแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในงาน ESG Symposium 2022:Achieving ESG and Growing Sustainability  เวทีความร่วมมือระดับสากล ตอบโจทย์เพื่อสังคมยุคใหม่และโลกที่น่าอยู่

 

PARASOL ม้วนฟิล์มแสงอาทิตย์

 

ผลงานที่เกิดจากแนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาในการเข้าถึงการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซล่าเซลล์ ในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มคนรุ่นใหม่จากอินโดนีเซียจึงผุดไอเดียในการสร้าง PARASOL ม้วนฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์จากเพอรอฟสไกต์ที่ใช้พลาสติก PET เป็นวัสดุหลัก โดยมีเป้าหมายในการผลิตเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มครอบครัวรายได้ต่ำทั้งในเมืองและนอกเมือง

 

ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างลงตัว ทั้งเรื่องของน้ำหนักที่เบากว่า ยืดหยุ่นกว่า และติดตั้งได้ง่ายกว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากซิลิคอนทั่วไป แถมยังมีราคาถูก ช่วยให้กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการใช้ พลังงานสะอาด ที่ดีต่อโลก

ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

 

ปัจจุบันผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารด้วยภาษาและท่าทางที่เข้าใจระหว่างกันได้ แต่การสื่อสารกับคนปกติทั่วไปยังคงเป็นปัญหาเรื่องการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาได้ น้อง ๆ กลุ่มนี้จึงพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติหมดไป ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาเขียนเว็บไซต์ HTML CSS JS ร่วมกับระบบประมวลผล AIMachine Learning & Deep Learning และการสร้างภาษามือ 3 มิติ ที่นอกจากแปลความหมายแล้วยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกระหว่างการสื่อสารออกมาได้ด้วยนอกจากนี้ยังมี “ห้องเรียนภาษามือ” เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจผู้พิการทางการได้ยินในสังคมมากขึ้น

 

Next Levelคนรุ่นใหม่ไม่คิดโกง

 

สังคมที่มีการแข่งขันสูงคืออีกหนึ่งตัวเร่งที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และความไม่เป็นธรรมในสังคม การตระหนักเรื่องความถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็ก แนวคิดเหล่านี้คือที่มาของโครงการ โตไปไม่โกง Next Level เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และละเมิดสิทธิในสถานศึกษา โดยให้สภานักเรียนนักศึกษาเข้ามามีบทบาทเป็นตัวแทนในการดำเนินการร้องเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแก้ไข และร่วมสร้างมาตรฐานสังคมไทยที่ดีในอนาคต

Khun Car เพื่อสังคมน่าอยู่

 

ปัญหาการจราจรส่วนหนึ่งเกิดมาจากผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจร สะสมต่อเนื่องจนเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยากแก้ไข การฝึกฝนเรื่องวินัยการจราจรที่ถูกต้องคืออีกหนึ่งแนวทางให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย เกิดเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Khun Car(คุณคาร์) ที่สร้างโมเดลรถ3มิติให้เป็นของเรา โดยสามารถอัปเกรดรถให้ทันสมัยได้อยู่เรื่อย ๆ เมื่อผู้ใช้มีการแจ้งเบาะแสเรื่องการทำผิดกฎจราจรจริงผ่านการรายงานด้วยภาพถ่าย เช่น การขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การขับรถย้อนศร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย ช่วยสร้างจิแอตสำนึกในการเดินทางที่ดี และร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

 

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่ง จากไอเดียสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสะท้อนปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ผ่านโครงการปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก (Hacks to Heal Our Planet:ESG Idea Pitching) เวทีที่เปิดโอกาสรับฟังไอเดียที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหา

 

สู่แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในอนาคต เพราะโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จากพลังความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ก้าวข้ามผ่านทุกข้อจำกัดเดิม ๆ เอสซีจีเชื่อมั่นในพลังเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง