ESG นิยามใหม่สู่อนาคตความยั่งยืน (Redefining the future “ESG” in Thailand)

ESG นิยามใหม่สู่อนาคตความยั่งยืน (Redefining the future “ESG” in Thailand)

The Nation และ ANN (ASIA News Network) เตรียมจัดสัมมนาเจาะลึกการบริหารองค์กรในทศวรรษใหม่ด้วยแนวคิด “ESG” เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “ESG นิยามใหม่สู่อนาคตความยั่งยืน” (Redefining the future “ESG” in Thailand)

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เทรนด์ “การให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม” ในการบริหารธุรกิจมีความสำคัญและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อปี 2558 องค์การสหประชาชาติประกาศเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา 15 ปี หลักๆ คือการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรโลกให้ดีขึ้น พร้อมๆ ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน จากจุดนี้ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆ และภาคเอกชนตื่นตัวมากขึ้น

ขณะที่เศรษฐกิจโลกค่อยๆ เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด 19 ภาคธุรกิจก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน เพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ยากขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ ได้เริ่มรับเอาแนวคิด สำคัญของภาคธุรกิจ นั่นคือ “ESG” หรือ Environmental Social and Governmental มาปรับใช้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความยั่งยืนและเติบโตให้กับบริษัทแล้ว ยังยกระดับธุรกิจไปสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีโลก

The Nation ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน และในโอกาสวาระครบรอบปีที่ 51 ของเนชั่น กรุ๊ป จึงได้ร่วมกับ ASIA News Network พันธมิตรข่าวชั้นนำของเอเชีย จัดงานสัมมนา Virtual Forum ในหัวข้อ “Redefining the Future ESG in Thailand ; “ESG” นิยามใหม่สู่อนาคตความยั่งยืน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ในงานสัมมนายังจะได้รับเกียรติจาก ฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ในการแสดงวิสัยทัศน์พิเศษ “นำแนวคิด "ESG" สู่การพลิกโฉมกรุงเทพมหานคร” พร้อมด้วยวิทยากรผู้บริหารจากองค์กรชั้นแนวหน้าที่จะมาร่วมแสดงคิดเห็น และแบ่งปันองค์ความรู้การนำแนวคิด ESG มาปรับใช้และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท

ลงทะเบียนคลิกที่นี่ (ผู้ลงทะเบียนเข้าฟังผ่านทาง ZOOM สามารถเลือกรับฟังภาษาอังกฤษ หรือ ไทย)