"วัคซีนเอชพีวี" ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ปี65 ให้นักเรียนหญิง 4 แสนคน

"วัคซีนเอชพีวี" ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ปี65 ให้นักเรียนหญิง 4 แสนคน

ไทยจัดหาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกปี 65 ให้นักเรียนหญิง ป.5  จำนวน 4 แสนคน พร้อมเร่งจัดหาเพิ่มเติมฉีดย้อนหลังอีก 8 แสนคน หลัง 2 ปีทั่วโลกขาดแคลนวัคซีน ประสิทธิผลใช้จริงกว่า 10 ปี ป้องกันสูง 90%

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.  นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้มีการจัดหาวัคซีนเอชพีวี เพื่อนำมาฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5) ของปี 2565 ประมาณ 4 แสนคน ซึ่งมีความเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนเอชพีวี จากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ด้วยส่วนหนึ่ง ทำให้ซัพพลายเชนไม่เพียงพอ จึงไม่ได้มีการนำเข้ามาฉีดในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 จึงได้เร่งรัดในการจัดหาวัคซีนเอชพีวีเพื่อมาฉีดย้อนหลังของเด็กนักเรียนหญิงกลุ่มดังกล่าวอีกประมาณ 8 แสนคน

      “ขณะนี้ทราบว่าทางจีนอยู่ระหว่างการมาขึ้นทะเบียนวัคซีนเอชพีวีเพิ่มเติมต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งหากมีวัคซีนจากทางจีนและอินเดียเข้ามาเพิ่ม ก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนเอชพีวีได้มากขึ้นและราคาถูกลง ก็จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนเอชพีวีได้”นพ.นครกล่าว

   นพ.นคร กล่าวอีกว่า สำหรับประสิทธิผลจากการใช้จริงของวัคซีนเอชพีวีนั้น จากการติดตามมาประมาณ 10 ปี พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกประมาณ 90% ถือว่าสูงมาก และสะท้อนว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนสามารถอยู่ได้ยาวนาน แต่การติดตามว่าจะลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้มากน้อยแค่ไหน ต้องมีการติดตามข้อมูลในระยะยาว เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูก (Human Papilloma virus หรือ HPV) สามารถเดิดขึ้นได้ตลอดช่วงชีวิต