"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 2-3 ลงทะเบียนรับโมเดอร์นา ฟรี 1,500 คน เช็กเงื่อนไข

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 2-3 ลงทะเบียนรับโมเดอร์นา ฟรี 1,500 คน เช็กเงื่อนไข

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" รวมถึงเข็ม 2-3 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี จำนวน 1,500 คน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" รวมถึงเข็ม 2-3 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี จำนวน 1,500 คน ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เข็ม 6 มาแล้ว ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดลงทะเบียน Walk in ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ฟรี

- "โมเดอร์นา" ฟรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 จนกว่าจะเต็มจำนวน รีบเลย

- โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ฟรี "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิดลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ

 

  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
  2. ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ห่างจากเข็ม 1 ระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน 
  3. ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  4. ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 ระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
  5. กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อมูลออกจากระบบการลงทะเบียน
  6. ยินยอมให้ รพ. เก็บข้อมูล รวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวัคซีนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยไม่ถือเป็นการระเมิดแต่อย่างใด

 

ลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือ (คลิกที่นี่) เพื่อลงทะเบียนผ่าน Google ฟอร์ม

 

ฉีดวัคซีน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารบริการ โปรดตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 2-3 ลงทะเบียนรับโมเดอร์นา ฟรี 1,500 คน เช็กเงื่อนไข