ชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา ฟรี

ชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา ฟรี

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา เข็ม 4 ฟรี โดย "หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวน "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เพื่อการศึกษาระดับภูมิต้านทานหลังให้วัคซีน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา เข็ม 4 ฟรี โดย "หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวน "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เพื่อการศึกษาระดับภูมิต้านทานหลังให้วัคซีน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 2 กลุ่มเตรียมฉีด "ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป" กันโควิด-19 หลังภูมิฯวัคซีนไม่ขึ้น

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 5-6 เริ่มวันนี้ ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ รีบเช็กเลย

- โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ฟรี "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิดลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ

 

"หมอยง" ระบุว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ระดับภูมิต้านทานจะลดลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป ในช่วงการระบาดอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นยกระดับภูมิต้านทาน เพื่อทำให้เมื่อติดเชื้อแล้วความรุนแรงของโรคจะลดลงการให้วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (วัคซีนไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ขนาดครึ่งโดส) หลังการฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็มด้วยสูตรต่างๆดังนี้

 • Sinovac + Sinovac + AstraZeneca
 • Sinovac + Sinovac + Pfizer
 • Sinovac + Sinovac + Moderna
 • Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca
 • Sinovac + AstraZeneca + Pfizer
 • Sinovac + AstraZeneca + Moderna
 • AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca

 

เพื่อจะได้ทราบถึงระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ว่ามีการแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการให้วัคซีนต่างชนิดกัน และเปรียบเทียบหลังเข็ม 4 กับข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้วในการให้หลังเข็ม 3 ว่าระดับภูมิต้านทานแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร

 

โดยขอตรวจภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง เพื่อดูการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อโควิด-19 โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (ไฟเซอร์ หรือ ครึ่งโดสโมเดอร์นา) เข็มที่ 4 มีคุณสมบัติดังนี้

 

 • ได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม ตามสูตรที่แสดงมาข้างบน
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
 • ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
 • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4 )

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา โดยการกรอก Google ฟอร์ม (คลิกที่นี่)

 

 

CR เฟซบุ๊ก หมอยง