เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ แจ้งหยุดเรียน หลังพบนร.ติดโควิด 910 ราย

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ แจ้งหยุดเรียน หลังพบนร.ติดโควิด 910 ราย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แจ้งหยุดเรียน หลังพบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ถึง 910 ราย สั่งเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียน และ เรียน Online ความว่า 

จากรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่ยและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อสะสมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จำนวน 910 คน โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน จึงขอแจ้งการบริหารสถานการณ์ดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 2565 เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน

2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วยระบu Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค.2565 และระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2565 (ในวันที่ 27 ก.ค. 2565 มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

3. ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2565 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียน Onsite เพื่อป้องกันและฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

4. ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน ให้เช้าเรียนตมตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมดวบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ แจ้งหยุดเรียน หลังพบนร.ติดโควิด 910 ราย