เด็กไทยเจ๋ง! กวาด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน "ชีววิทยาโอลิมปิก" จากอาร์เมเนีย

เด็กไทยเจ๋ง! กวาด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน "ชีววิทยาโอลิมปิก" จากอาร์เมเนีย

เด็กไทยเจ๋ง! ประกาศศักดากวาด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน "ชีววิทยาโอลิมปิก" จากอาร์เมเนีย โดยหนึ่งในผู้แทนไทยยังสร้างชื่อทำคะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน "ชีววิทยาโอลิมปิก" ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 (33rd IBO 2022) ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2565 ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

 

 

รายชื่อผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้

 

  • นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยสามารถทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก
  • นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  • นางสาวไอริณ อินทรทัต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  • นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

ผู้เข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกของโลก คือ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจาก Independent Olympiad Delegation อันดับ 2 ผู้แข่งขันจากประเทศบัลแกเรีย และ อันดับ 3 นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ ผู้แทนประเทศไทย

 

เด็กไทยเจ๋ง! กวาด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน "ชีววิทยาโอลิมปิก" จากอาร์เมเนีย

 

 

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม, รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม, รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม, ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม, ดร.ชนติ จันทรโชติชัชวาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ สสวท. ผู้จัดการทีม

 

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 238 คน จาก 62 ประเทศ มีผู้ได้รับเหรียญทอง จำนวน 26 คน, เหรียญเงิน จำนวน 45 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 70 เหรียญ รวมผู้ได้รับเหรียญทั้งหมดจำนวน 141 คน

 

ทั้งนี้ร่วมให้กำลังใจและติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก Olympic ipst

 

เด็กไทยเจ๋ง! กวาด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน "ชีววิทยาโอลิมปิก" จากอาร์เมเนีย