ซีพีเอฟสนับสนุนการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่14

ซีพีเอฟสนับสนุนการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่14

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.60 โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ


 

นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิชาการอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียนและคณาจารย์ที่สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนต่อไป ร่วมด้วย รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติครั้งที่ 14 และ .ดร.อัญชลี ทัศนาขจร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์โอมิกส์และชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ./