เปิดอบรม Upskill 2 หลักสูตรการบิน พร้อมรับใบประกาศฯ จาก IATA

เปิดอบรม Upskill 2 หลักสูตรการบิน พร้อมรับใบประกาศฯ จาก IATA

CADT DPU เปิดอบรม Upskill 2 หลักสูตร พร้อมรับใบประกาศฯ จาก IATAตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ตอบโจทย์การปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ส.ค.นี้

นต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) เปิดเผยว่า สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU Aviation Academy (DAA) ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT DPU) มหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้การรับรองให้เป็น Authorized Training Center จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ International Air Transport Association (IATA)

เปิดอบรมหลักสูตร Human Factors and Safety Management Fundamentals รุ่นที่ 1 แบบ Classroom ที่สถาบันฯ วันที่ 22-25 สิงหาคม 2565

หลักสูตร Airline Customer Service Fundamentals (e-Learning) รุ่นที่ 2 แบบ Virtual Classroom ผ่าน Zoom วันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก IATA เมื่อสอบผ่าน

 
  • เปิด upskill 2 หลักสูตรการบิน รองรับอุตสาหกรรมการบิน

ทั้งนี้ การจัดอบรมใน 2 หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการจัดการด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรด้านการบิน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับมนุษยปัจจัยในนิรภัยการบิน รวมไปถึงการบริการลูกค้าในงานสายการบินและความรู้พื้นฐาน

ประกอบด้วย คำจำกัดความ จิตวิทยาด้านการบิน โดยติวเข้มความรู้ด้านการบริการ การสร้างความประทับใจ และดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาหลักสูตรที่เลือกอบรมตามมาตรฐานของ IATA เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ส.ค.นี้

โดยทั้งสองหลักสูตรเหมาะสำหรับบุคลากรในหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะ และตอบโจทย์ในการปฏิบัติงานในโลกยุคปัจจุบัน  

ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถ      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการบิน มธบ. (DAA) โทร. 061-863-7991  Line: @daa_dpu  เว็บไซต์ daa.dpu.ac.th