ไทยปรับ “วัคซีนโควิด19"ไฟเซอร์เป็นสำหรับเด็ก 6เดือน-น้อยกว่า5ปี 3 ล้านโดส

ไทยปรับ “วัคซีนโควิด19"ไฟเซอร์เป็นสำหรับเด็ก 6เดือน-น้อยกว่า5ปี  3 ล้านโดส

มติศบค.ชุดใหญ่ ไทยขอปรับการส่งมอบ “วัคซีนโควิด19"ไฟเซอร์เป็นสำหรับเด็ก 6เดือน-น้อยกว่า5ปี จำนวน 3 ล้านโดส หลังจากที่ก่อนหน้าขอปรับจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นแอนติบอดีสำเร็จรูป  2.5 แสนโดส

ปรับสัญญาส่งมอบวัคซีนโควิด19

มติศบค.ชุดใหญ่ เมื่อ 8 ก.ค.2565 อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาปรับสัญญาการรับมอบวัคซีนโควิด19 ไฟเซอร์ จากที่สั่งซื้อไป 30 ล้านโดส รับมอบแล้ว 26.4 ล้านโดส เหลือการรอรับมอบ จำนวน 3.6 ล้านโดส

ส่วนที่รอการรับมอบให้พิจารณาปรับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ (Maroon cap) สำหรับฉีดในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 3 ล้านโดส

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 5 ปีนี้ อยู่ระหว่างการรอให้ผู้ผลิตมายื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนวัคซีนกับอย.ต่อไป 

       อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ได้มีการปรับสัญญาในการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เช่นกัน โดยปรับลดการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากเดิม 60 ล้านโดส กรอบวงเงิน 18,762.5160 ล้านบาท

  • เป็นการจัดซื้อวัคซีน AZ จำนวน 35.4 ล้านโดส กรอบวงเงิน 11,069.8845 ล้านบาท
  • เปลี่ยนวัคซีนบางส่วนเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting antibody : LAAB) จำนวน 257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569.2228 ล้านบาท
  • รับมอบวัคซีน AstraZeneca ไปแล้ว 8.3 ล้านโดส เหลือการรับมอบวัคซีน AstraZeneca 27.1 ล้านโดส

 

แผนให้วัคซีนโควิด19

     มติศบค.ชุดใหญ่ ยังรับทราบแผนการบริการวัคซีนโควิด19 ของประเทศไทย ในปี 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลัม เตรียมรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์ ลดความรุนแรง เสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยเป้าหมาย การให้บริการ มีดังนี้ 

  • กลุ่มมเป้าหมาย 12 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถเข้ารับวัคซีนแบบ Walk in ในสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 
  • กลุ่มเป้าหมายอายุ 5 - 11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

วัคซีนโควิด19เข็มกระตุ้น

     การจัดสรรวัคซีนโควิด19 มี 4 จังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุ้นเกิน 60% ตามเป้าหมาย คือ กทม. ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ

ส่วนอีก 10 จังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุ้นน้อยที่สุด คือ  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อลดอัตราการสูญเสียให้มากที่สุด

ส่วนกลุ่ม 60 ปีฉีดน้อยสุด 10 จังหวัดอยู่ที่ นราธิวาส ปัตตานี บึงกาฬ ยะลา สตูล  สกลนคร หนองบัวลำภู แม่อ่องสอน สระแก้ว และหนองคาย

      มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 4 เข็มป้องกันติดเชื้อ 76% ป้องกันป่วยหนักใส่ท่อ 96% ใครมีพ่อแม่สูงอายุไม่อยากให้ป่วยหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจเสียชีวิต ไปรับเข็มที่ 4 ให้ได้ หลังฉีดเข็ม 3 แล้ว 4 เดือน