เตือนหน่วยบริการ อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง "สปสช." เรียกรับผลประโยชน์

เตือนหน่วยบริการ อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง "สปสช." เรียกรับผลประโยชน์

"สปสช." แจ้งหน่วยบริการ อย่าหลงชื่อบุคคลแอบอ้างชื่อ สปสช. "เรียกรับผลประโยชน์" อ้างจะช่วยให้ได้รับเงินชดเชยค่าบริการสาธารณสุขเร็วขึ้น ย้ำผิดกฎหมาย อย่าโอนเงินเด็ดขาด ขอให้แจ้งเลขาธิการ สปสช. จะดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุดเพื่อป้องกันทุจริต

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้รับทราบว่าขณะนี้มีบุคคลได้แอบอ้างชื่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากหน่วยบริการ เอกชน โดยแอบอ้างว่าจะช่วยให้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขกรณีโรค โควิด-19 หรือค่าบริการสาธารณสุขรายการอื่นๆ ได้เร็วขึ้น

 

"สปสช. ขอยืนยันว่า สปสช.ไม่มีนโยบายให้ดำเนินการดังกล่าว การแอบอ้างชื่อ สปสช.ไปเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากหน่วยบริการเป็นเรื่องผิดกฎหมายและถือเป็นการทุจริต ขอให้หน่วยบริการอย่าหลงเชื่อ และหากมีบุคคลใดแอบอ้างชื่อ สปสช.ไปใช้เพื่อกระทำการดังกล่าว สปสช.จะดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด" 

 

เตือนหน่วยบริการ อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง "สปสช." เรียกรับผลประโยชน์

ทั้งนี้ สปสช. ขอเรียนชี้แจงหน่วยบริการทุกแห่งว่า การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการสาธารณสุขจาก สปสช.นั้น ดำเนินการไปตามกระบวนการและกฎหมาย ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบการใช้งบประมาณภาครัฐ ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขของ สปสช.นั้นถูกออกแบบให้มีความรัดกุมอย่างมากเพื่อป้องกันการทุจริต โดยจะมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน ไม่สามารถมีบุคคลใดมาลัดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ได้ 

 

“หากหน่วยบริการใด ถูกบุคคลแอบอ้างชื่อ สปสช.เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ขออย่าหลงเชื่อ อย่าได้โอนเงินโดยเด็ดขาด และขอให้แจ้งเรื่องมาที่เลขาธิการ สปสช.ตามแบบฟอร์มนี้ สปสช.จะดำเนินการสอบสวนและติดตามเอาผิดจนถึงที่สุด เพื่อป้องกันการทุจริต” ทพ.อรรถพร กล่าว 

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลบุคคลแอบอ้างชื่อ สปสช. เรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยบริการ คลิก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เตือนหน่วยบริการ อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง "สปสช." เรียกรับผลประโยชน์