"โมเดอร์นา" ฟรี ฉีดเข็มกระตุ้น 7 โรงพยาบาลใน กทม.ทั้งแบบ Walk in - ลงทะเบียน

"โมเดอร์นา" ฟรี ฉีดเข็มกระตุ้น 7 โรงพยาบาลใน กทม.ทั้งแบบ Walk in - ลงทะเบียน

สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็มกระตุ้น ฟรี ทั้งแบบ Walk in - ลงทะเบียน

สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็มกระตุ้น ฟรี สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 7 แห่ง ซึ่งมีทั้งแบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- นนทบุรี เปิดลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 "โมเดอร์นา" ฟรี

- สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็กเงื่อนไข

- "โมเดอร์นา" ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการอีกแค่ 5 วัน รีบเช็กเลย

 

เงื่อนไขฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็มกระตุ้น

  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ

 

ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. มีดังนี้ 

1.โรงพยาบาลกลาง ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ แบบ Walk in

 

2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 14.00 น.ที่คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี แบบ Walk in ,  วันศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.ที่คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน (อาคารจอดรถ) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 แบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

 

3.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. ห้องทำแผลฉีดยา แบบ Walk in

 

4.โรงพยาบาราชพิพัฒน์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร แบบ Walk in

 

5.โรงพยาบาลสิรินธร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตาร์ติ ชั้น 2 แบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

 

6.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 แบบ Walk in

 

7.โรงพยาบาลคลองสามวา วันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก แบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ 

 

"โมเดอร์นา" ฟรี ฉีดเข็มกระตุ้น 7 โรงพยาบาลใน กทม.ทั้งแบบ Walk in - ลงทะเบียน

 

"โมเดอร์นา" ฟรี ฉีดเข็มกระตุ้น 7 โรงพยาบาลใน กทม.ทั้งแบบ Walk in - ลงทะเบียน