เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

ศบค. เผยประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้ง 5 ข้อปฏิบัติ สำหรับ "สายการบินทั่วโลก" เดินทางเข้าปรเทศไทย เริ่มวันที่ 1 ก.ค. นี้ แนะผู้โดยสารยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด 

วันนี้ (27 มิ.ย. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้ง "สายการบินทั่วโลก" ให้ปฏิบัติ 5 ข้อ ตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ที่จะเริ่ม 1 ก.ค. นี้

1. ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศไทย

2. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจ COVID - 19 เพิ่มเติม แต่หากมีอาการป่วย แนะนำให้ตรวจ Rapid Antigen Test (PRO-ATK)

3. ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบโดส จะต้องมีผลการตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อที่จะสามารถเข้าประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน

4. สายการบินจะต้องตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารระหว่างประเทศว่ามีเอกสารการรับวัคซีน หรือผลการตรวจ PRO-ATK หรือ ผลการตรวจ RT-PCR หรือไม่ หากผู้โดยสารไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค

5. สำหรับสายการบินต่างชาติ สามารถส่งเอกสารรับรองลูกเรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกเรือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคอาจตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง


ทั้งนี้ ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด 

 

ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) : คลิก 

 

เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

ทั่วโลกติดเชื้อรายใหม่ 2.87 แสนราย 

สำหรับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 287,388 ราย 
 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 549,002,912 ราย
 • อาการรุนแรง 36,343 ราย
 • รักษาหายแล้ว 523,929,449 ราย
 • เสียชีวิต 6,350,864 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 88,794,286 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,403,319 ราย

3. บราซิล จำนวน 32,078,638 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 30,513,713 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 27,771,111 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 4,515,890 ราย

 

เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

 

ไทยติดเชื้อรายใหม่ 1,735 ราย

 

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19" ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,735 ราย ติดเชื้อสะสม (ระลอก 1 ม.ค. 65) 2,292,455 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 15 ราย เสียชีวิตสะสม (ระลอก 1 ม.ค. 65) 8,909 ราย รักษาตัว 22,895 ราย อาการหนัก 619 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 286 ราย อัตราครองเตียง 9.70%

 

เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

เสียชีวิต 100% เป็นกลุ่มสูงวัย-โรคเรื้อรัง

รายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 15 ราย พบ เป็นเพศชาย 6 ราย หญิง 9 ราย ทั้งหมดเป็นชาวไทย ค่ามัธยฐานอายุอยู่ที่ 81 ปี (55-102 ปี) ค่ามัธยฐานวันพบเชื้อ-เสียชีวิต 5 วัน (0-21 วัน) พบเชื้อวันที่เสียชีวิต 2 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสูงวัย และ โรคเรื้อรัง 100%

 

เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 42.4% 

สรุปผลการฉีด วัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 26 มิ.ย. 2565) รวม 139,602,400 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,961,123 ราย (81.9%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,131,864 ราย (76.4%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 29,509,413 ราย (42.4%)

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 55,655 โดส

 • เข็มที่ 1 : 3,853 ราย
 • เข็มที่ 2 : 7,886 ราย
 • เข็มที่ 3 : 43,916 ราย

 

เช็ก 5 ข้อปฏิบัติ มาตรการใหม่ "สายการบินทั่วโลก" เข้าไทย เริ่ม 1 ก.ค. นี้