5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุย "ยกระดับคุณภาพชีวิต" ผู้สูงอายุท้องถิ่น

5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุย "ยกระดับคุณภาพชีวิต" ผู้สูงอายุท้องถิ่น

รมว.เฮ้ง มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรี นำทีม 5 เสือแรงงาน "เพชรบุรี" ลุยสร้างงาน สร้างอาชีพ "ยกระดับคุณภาพชีวิต" ผู้สูงอายุในท้องถิ่น ช่วงอายุ 60 - 69 ปี เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับท้องถิ่น (60 ยังแจ๋ว) โดยมี นายสอย ปานแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมเครือข่ายกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระกรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และดูแลคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่ง กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายขับเคลื่อนส่งเสริมการมีงานทำและ ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต

 

5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุย "ยกระดับคุณภาพชีวิต" ผู้สูงอายุท้องถิ่น

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มาให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งแต่ละหน่วยมีโครงการสำคัญที่จะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี เช่น

  • สำนักงานแรงงานจังหวัด มีโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยประสบการณ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
  • รวมถึงเป็นศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงาน ให้ความรู้ด้านสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ เสริมสร้างความรู้ให้กับแรงงานผู้สูงอายุ
  • และสำนักงานประกันสังคม ปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุและการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านสุขภาพ

"ทั้งนี้เครือข่ายแรงงานที่สนใจในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเข้ารับบริการด้านต่างๆ จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานได้ หรือประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อทางกระทรวงจะได้จัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มได้ต่อไป"

 

5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุย "ยกระดับคุณภาพชีวิต" ผู้สูงอายุท้องถิ่น