สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ช่วยจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ให้ครอบครัวยากจน 

สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ช่วยจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ให้ครอบครัวยากจน 

มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนสั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ช่วยจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ลงนามในหนังสือดส่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวัน เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ลงวันที่ 22 มิ.ย.2565 ระบุว่า ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2565 มีประเด็นการพิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเล็งเห็นว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือ

 

โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถของจังหวัด ขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในโอกาสแรกด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ช่วยจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ให้ครอบครัวยากจน