แจกฟรี! "Test Kann" 15,000 ชุด ตรวจปริมาณ THC กัญชา แจ้งผลบวก-ลบ คล้าย ATK

แจกฟรี! "Test Kann" 15,000 ชุด ตรวจปริมาณ THC กัญชา แจ้งผลบวก-ลบ คล้าย ATK

กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจกัญชา "Test Kann (เทส กัญ)" ใช้ทดสอบปริมาณสารTHC ในสารสกัด-น้ำมันกัญชา เกิน 0.2 % หรือไม่ เตรียมแจกจ่ายฟรี 15,000 ชุด พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชน นำไปผลิตจำหน่าย ราคาราว 100 บาทต่อเทสต์

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรัการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบตีกรมวิหยาศาสตร์การแพทย์และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการพัฒนาชุดตรวจกัญชา "Test Kann (เทส กัญ)" โดยนพ.ศุภกิจ กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565
     ที่ผ่านมา ทำให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนักที่ยังคงเป็นยาเสพติด เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้นโยบายพืชกัญชากัญชงเสรี เพื่อการแพทย์และสุขภาพ ไม่ใช่เพื่อการมีนเมาหรือสันทนาการ รวมทั้งแนวทางการตรวจวัดปริมาณสาร THC ที่สกัดจากกัญชาไม่เกิน 0.2% เพื่อสร้างความมั่นใจ

    จึงมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตชุดทดสอบ (Test kit) เพื่อผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ทดสอบสารสกัดกัญชา หรือน้ำมันกัญชาเบื้องต้น ว่ามีปริมาณสาร THCเกิน 0.2% หรือไม่ หากผลทดสอบเกิน 0.2% (ผลบวก) ต้องส่งยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง ถ้าผลทาง ห้องปฏิบัติการพบสาร THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ

           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศได้สนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชากัญชงทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจพิสูจน์พืชกัญชากัญชง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชง ทั้งการตรวจเอกลักษณ์และปริมาณสารสำคัญในพืชกัญชา ช่อดอก สารสกัดกัญชา ยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น อาหารและเครื่องสำอางที่ มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง การตรวจปริมาณกัญชาในเลือด รวมทั้งการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา เป็นต้น
แจกฟรี! \"Test Kann\" 15,000 ชุด ตรวจปริมาณ THC กัญชา แจ้งผลบวก-ลบ คล้าย ATK

      สำหรับการพัฒนาชุดตรวจกัญชา Test Kann (เทส กัญ) สามารถตรวจสารเตตราไฮโดรแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา ลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ (Immunochromatography) หรือ IC ซึ่งอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดี้และแอนติเจนแบบแข่งขัน (Competitive immunoassay) วิธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและใช้ในภาคสนามได้ มีความไว้ในการตรวจวัดสารTHC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/m/ (0.2%) ผลการทดสอบจะต้องปรากฎแถบสีม่วงที่บริเวณตำแหน่ง C ทุกครั้ง จึงสามารถอ่านผลได้

         สำหรับการแปลผล  หากผลบวก จะปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง 1ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่ามี THC  ทดสอบเกิน 0.2%

       และผลลบ ปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง ( และ T ที่ตลับชุดทดสอบ (โดยความเข้มสีอาจจะเข้มหรือจางกว่าตำแหน่ง C ก็ได้) แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบไม่เกิน 0.2%

       ทั้งนี้ชุดทดสอบดังกล่าวเป็นการตรวจเบื้องตัน (Screening test เท่านั้น ไม่สามารถนำไปผลไปดำเนินการทางคดีได้ โดยกรมจะผลิตจำนวน 15,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายฟรี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแจกจ่ายให้กลุ่มใดและเริ่มเมื่อไหร่ นอกจากนี้ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนที่สนใจนำไปผลิตจำหน่าย ซึ่งราคาต้นทุนที่กรมดำเนินการอยู่ที่ราว 100 บาทต่อเทสต์