ไทยเพิ่ม "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่ 56 จริงหรือ?

ไทยเพิ่ม "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่ 56 จริงหรือ?

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศเพิ่มโรคฝีดาษวานร หรือ "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 56 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมออนไลน์เรื่องไทยเพิ่มโรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่ 56 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างประกาศยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย “โควิด 19” หลังแนวโน้มลดลงทั่วโลก และมีการฉีดวัคชีนจำนวนมาก จึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ และร่างประกาศเพิ่ม “ฝืดาษลิง” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 56 และรับทราบมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนี้ ร่างประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเพิ่มชื่อโรค "ฝีดาษลิง" (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 56 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการด้านวิชาการที่ประชุมหารือเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โรคฝีดาษวานรยังแพร่ระบาดในต่างประเทศ โดยประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง ซึ่งยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรคได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคฝืดาษวานร และเตรียมความพร้อมเสริมมาตรการคุมเข้ม ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินนานาชาติ และสั่งการโรงพยาบาลในสังกัดรัฐและเอกชน ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อฝีดาษลิง

ไทยเพิ่ม "ฝีดาษลิง" เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่ 56 จริงหรือ?

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค หรือโทร 02-590-3000