"ประกันสังคม" อัปเดต ม.40 สมัครง่าย สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี เช็กเลย

"ประกันสังคม" อัปเดต ม.40 สมัครง่าย สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี เช็กเลย

รู้แล้วบอกต่อ ล่าสุด "ประกันสังคม" อัปเดต ม.40 สมัครง่ายเป็นผู้ประกันตน สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี เช็กเลยเดี๋ยวจะว่าไม่บอกกัน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งการสมัครผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 (ม.40) มีสิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี ซึ่งอาชีพ ไรเดอร์ ฟรีแลนซ์ พ่อค้าและ แม่ค้าสมัครง่าย ๆ รายละเอียด ดังนี้

สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี 
1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. ทุพพลภาพ
3. เสียชีวิต
4. ชราภาพ (เฉพาะทางเลือกที่ 2,3)
5. สงเคราะห์บุตร (เฉพาะทางเลือกที่ 3)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ไรเดอร์ พ่อค้า แม่ค้า
2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 65 ปี  
3. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33  
4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39  
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย

ช่องทางการสมัคร
1. สำนักงานประกันสังคม  
2. เซเว่น-อีเลฟเว่น
3. บิ๊กซี ทั่วประเทศ  
4.  www.sso.go.th  
5. หน่วยบริการเคลื่อนที่ สปส.  
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
7. สายด่วน 1506

สมัคร ม.40 คลิกเลย 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" อัปเดต ม.40 สมัครง่าย สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี เช็กเลย