ข่าวปลอม ! น้ำแข็งยูนิคใส่ "สารฟอร์มาลีน" ทำคนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก

ข่าวปลอม ! น้ำแข็งยูนิคใส่ "สารฟอร์มาลีน" ทำคนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ งน้ำแข็งยูนิคใส่ "สารฟอร์มาลีน" ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก "ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม" ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า น้ำแข็ง ยูนิคที่คนไทยรับประทานผสม สารฟอร์มาลีน เพื่อให้นำแข็งละลายช้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในโลก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ฟอร์มาลีน ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร

 

และไม่มีคุณสมบัติทำให้น้ำแข็งตัวได้เร็วหรือละลายช้า ซึ่งน้ำแข็งผลิตจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็งน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ไม่จำเป็นต้องเติมสารอื่นเพิ่มเติม 

โดยฟอร์มาลีน หรือ สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษ ประกอบด้วยก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ละลายน้ำด้วยความเข้มข้นร้อยละ 37 มีลักษณะเป็นน้ำใส มีกลิ่นฉุน แสบจมูกและตา ฟอร์มาลีนถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น

  • เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ในทางการแพทย์นำมาใช้ในการรักษาสภาพร่างกายมนุษย์ที่เสียชีวิต
  • ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ในขั้นตอนการคงสภาพของเนื้อเยื่อในเทคนิคทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา เพราะทำให้โปรตีนแข็งตัว

 

ไทย ไม่ได้เป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก

สำหรับประเด็นเรื่องที่คนไทยเป็น "โรคมะเร็ง" มากที่สุดในโลกนั้น ในด้านสถิติการเสียชีวิตของประชากรไทย ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุขรายงานว่าโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย อย่างไรก็ตามอุบัติการการเกิดโรคมะเร็งของไทยไม่ได้เป็นอันดับ 1 ของโลก รายงานจาก องค์การอนามัยโลก (Globocan 2020) ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จัดเป็นอันดับที่ 89 ของโลก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ คลิก  หรือ nci.go.th หรือโทร. 02 2026800

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ฟอร์มาลีนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร และไม่มีคุณสมบัติทำให้น้ำแข็งตัวได้เร็วหรือละลายช้า อีกทั้งประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จัดเป็นอันดับที่ 89 ของโลก

 

ข่าวปลอม ! น้ำแข็งยูนิคใส่ "สารฟอร์มาลีน" ทำคนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก