10 ข้อสรุปที่ควรฉีดวัคซีนโควิด ระบุทุกอย่างต้องเดินหน้า

10 ข้อสรุปที่ควรฉีดวัคซีนโควิด ระบุทุกอย่างต้องเดินหน้า

"หมอยง"สรุป10ข้อที่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ย้ำกลุ่มเสี่ยง ต้องเร่งฉีด วัคซีนช่วยป้องกัน ลดอาการรุนแรง ระบุทุกอย่างต้องเดินหน้า

วันนี้( 4 มิ.ย.2565) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก Yong Poovorawan  ระบุเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และประสิทธิภาพวัคซีนว่า

ข้อมูลการศึกษาวัคซีนโควิด-19 มีการศึกษาต่อเนื่องทั่วโลก พอสรุปได้ดังนี้

1.ประสิทธิภาพของวัคซีนขึ้นอยู่กับ จำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน วัคซีน 1-2 เข็ม ไม่เพียงพอในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค

2.การได้รับวัคซีนครบ หมายถึงจะต้องได้รับเบื้องต้น 2 ครั้ง และกระตุ้นอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง

3.ในคนปกติแข็งแรงดีทุกคน ควรจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 ครั้ง

ย้ำกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

1. ในกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว เช่น 608 คืออายุเกิน 60 มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค หรือมีภูมิต้านทานต่ำ กินยากดภูมิต้านทาน ควรจะได้รับอย่างน้อย 4 ครั้ง

2.ประสิทธิภาพการป้องกันโรค ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน มากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด หรือสูตรการฉีดวัคซีน

3.ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต

4.ถ้าได้รับวัคซีน 2 ครั้งแล้วติดเชื้อ การติดเชื้อนั้นเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนเข็ม 3 ทำนองเดียวกัน การได้รับวัคซีน3 ครั้ง แล้วติดเชื้อ จะเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนแล้ว 4 ครั้ง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรง ได้เป็นอย่างดียิ่ง

วัคซีนป้องกันโควิด ทุกอย่างต้องเดินหน้า

1.ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมกับติดเชื้อ สามารถกระตุ้นวัคซีนอีกครั้ง ที่ถือว่าเป็นเข็มที่ 4 ( ฉีด 2 ครั้งติดเชื้อ 1 ครั้ง จึงเทียบเท่ากับ 3 เข็มของวัคซีนมาแล้ว) อีก 6 เดือนขึ้นไป

2.ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว แล้วติดเชื้อ ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อ 1 ถึง 3 เดือน

3.เด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ภาระโรคโควิด-19 หรือความรุนแรงของโรค จะน้อยมาก แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน ควรได้รับวัคซีน ไม่ว่าเป็นวัคซีนอะไรที่ผ่าน อย. สามารถใช้ได้ทั้งหมด (mRNA หรือวัคซีนเชื้อตาย) และในที่สุดควรจะได้ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง เด็กจะได้ไปโรงเรียน และจะไม่มีการปิดโรงเรียนอีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างต้องเดินหน้า