“วันงดสูบบุหรี่โลก” กรมทะเล คว้ารางวัลระดับโลก โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กรมทะเล คว้ารางวัลระดับโลก โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

"วราวุธ" ปลื้ม ! โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ World No Tobacco Day Awards 2022 “กรมทะเล” ขึ้นรับรางวัลใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” สะท้อนการแก้ไขปัญหาครบทุกมิติ ทั้งปัญหาสุขภาพ ความสะอาดชายหาด และรักษาระบบนิเวศทางทะเล

กระแสรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้กำหนดหัวข้อ Tobacco: treat to our environment เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี พ.ศ. 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ สะท้อนการแก้ไขปัญหาครบทุกมิติ ทั้งปัญหาสุขภาพ ความสะอาดชายหาด และรักษาระบบนิเวศทางทะเล เชื่อมั่นหากสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพของมนุษย์ ย่อมดีตามไปด้วย

 

สำหรับปีนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2022 จากองค์การอนามัยโลก ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 พร้อมถอดบทเรียนต่อเนื่อง กำหนดมาตรการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่อย่างเข้มข้น พร้อมสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชน ในงานนี้มี ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมภายในงานจำนวนมาก พร้อมผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก

 

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กรมทะเล คว้ารางวัลระดับโลก โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คงปฏิเสธไม่ได้ถึงกระแสรักสุขภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ การผูกโยงปัญหาสุขภาพกับปัญหาด้านอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครบทุกมิติ อย่างในปีนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ที่กำหนดให้เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ Tobacco: treat to our environment ซึ่งเป็นการผูกเชื่อมระหว่างสุขภาพมนุษย์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน บนพื้นฐานความจริงสองสิ่งนี้ผูกยึดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

หากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สุขภาพมนุษย์ย่อมไม่ดีอย่างแน่นอน ในมุมมองของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยหลักการที่ห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ความสะอาดของชายหาด และความปลอดภัยของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากก้นบุหรี่ ตนเชื่อมั่นว่า โครงการฯ ดังกล่าว สามารถยกเป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างครบทุกมิติ 

 

 “บุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของมนุษย์ แต่ยังส่งผลร้ายทำลายต่อสุขภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหากถูกทิ้งอย่างไร้จิตสำนึก หลายคนเลิกบุหรี่เพราะอยากให้สุขภาพตนดี ระบบนิเวศทางทะเลก็ไม่ต้องการแม้เพียงเศษก้นบุหรี่มาทำร้าย สุขภาพของเขาเช่นกัน” นายวราวุธ กล่าว

 

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กรมทะเล คว้ารางวัลระดับโลก โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันนี้ (31 พ.ค. 2565) ตนในนามของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประกาศผลการพิจารณามอบรางวัลประจำปีเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จำนวน 26 รางวัลจากทั่วโลก โดย “โครงการชายหาดปลอดบุหรี่” ได้รับรางวัลชนะเลิศ World No Tobacco Day Awards 2022

 

เป็น 1 ใน 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับโครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” เป็นอีกหนึ่งโครงการแห่งความมุ่งมั่นและตั้งใจที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ผลักดันมาตั้งแต่สมัยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงดำรงตำแหน่งอธิบดีโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่ปี 2560 ที่กรม ทช. ได้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

 

"โดยการลงพื้นที่รณรงค์กว่า 1,825 ครั้ง จัดตั้งตู้เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ จำนวน หลายสิบตู้ บริเวณชายหาดจัดเก็บขยะก้นบุหรี่บริเวณชายหาดกว่า262 จุด เก็บขยะก้นบุหรี่ได้เฉลี่ยกว่า 3 ล้านชิ้นต่อปี ลดการทิ้งขยะก้นบุหรี่ใหม่เป็นศูนย์ ด้วยความตั้งใจของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและความร่วมมือของพี่น้องประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” ประสบความสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ และตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน ต่อไป" นายโสภณ กล่าว

 

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กรมทะเล คว้ารางวัลระดับโลก โครงการชายหาดปลอดบุหรี่