โควิดอีสานขาลง สธ.ฝากประชาชนตามมาตรการป้องกันโรค เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ

โควิดอีสานขาลง สธ.ฝากประชาชนตามมาตรการป้องกันโรค เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ

โควิดอีสานขาลง สธ.ฝากประชาชนเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโควิด-19 ปฎิบัติตามคำสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ย้ำฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

วันนี้ (14 พ.ค.2565) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่าการแพร่ระบาด โควิด-19 ภาคอีสาน ส่วนใหญ่แล้วจะตามหลังการระบาดในภาพรวมของประเทศ และต้องใช้เวลาในการเข้าสู่ขาลงตามลำดับ โดยคนส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน เมื่อมีวันหยุดหลายวัน ก็มีการเดินทางกลับบ้านซึ่งเป็นความเสี่ยงขึ้นมา

สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟ มาตรการป้องกัน ควบคุมโควิด-19 จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เป็นเลขานุการ กำหนดขึ้นมา

 

 

ฝากประชาชนงานบุญบั้งไฟ ขอให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

โดยจะสอดคล้องกับมาตรการแต่ละพื้นที่สีที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) ประกาศ ทั้งนี้ บางพื้นที่ก็ได้นำเอาการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละกิจกรรมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำแนะนำ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า มาตรการต่างๆ ที่รองรับก็จะสอดรับกับมาตรการของประเทศ อย่าง เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เราก็มีมาตรการควบคุมป้องกัน โดยมาตรการที่เพิ่มขึ้นในบุญบั้งไฟ ก็ต้องประชาสัมพันธ์กับประชาชน ให้เข้มงวดมาตรการบุคคล มาตรการผู้จัดงาน ซึ่งเราก็ดำเนินการมาตลอด

ทั้งนี้ ตามประกาศ ศบค. ฉบับล่าสุดที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา กำหนดพื้นที่เหลือเพียง 2 กลุ่มสี คือ สีเหลือง 65 จังหวัด และสีฟ้า 12 จังหวัด โดยมาตรการจัดกิจกรรมพื้นที่สีเหลือง ได้แก่ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 1,000 คน

 

สถิติผู้ป่วยปอดอักเสบใน 10 อันดับแรก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก ได้แก่

  • กทม. 126 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 16.40 %
  • นครราชสีมา 77 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 21.20%  
  • อุบลราชธานี 59 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 30.20%
  • อุดรธานี 47 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 30.80%
  • สุพรรณบุรี  47 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 20.10% 
  • ขอนแก่น   38 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 22.10%
  • นครสวรรค์  37  ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 61.40%
  • นครศรีธรรมราช  32 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 7.10%
  • เชียงใหม่  31 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 12.40% 
  • ชลบุรี 30 ราย ครองเตียง ระดับ 2-3 ในสัดส่วน 21.00%