"เปิดเรียน" ปลอดภัย เด็กนักเรียนฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่

"เปิดเรียน" ปลอดภัย เด็กนักเรียนฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่

ศบค. เผย ศธ. เตรียมพร้อม "เปิดภาคเรียน" ระดมฉีดวัคซีน เตรียมสภาพแวดล้อม บุคลากร ครู แผนเผชิญเหตุ ขณะที่ ศบค.ชุดเล็ก ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน หลังเปิดด่านถาวรทางบก และ ปรับระบบ Thailand pass เตรียมประชุม ศบค. ชุดใหญ่ 20 พ.ค. นี้

วันนี้ (12 พ.ค. 65) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. กล่าวถึงประเด็นการเตรียมความพร้อม "เปิดภาคเรียน" ซึ่งบางโรงเรียนจะเริ่ม 17 พ.ค. โดย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ข้อมูลวันที่ 11 พ.ค. 65 ในเด็ก 12 ปีขึ้นไป 5,114,503 ราย ประสงค์ฉีดวัคซีน 4,474,211 ราย คิดเป็น 87.48% แบ่งเป็น

  • 95.53% ได้รับเข็ม 1 จำนวน 4,274,155 ราย
  • 78.47% ได้รับเข็ม 2 จำนวน 3,511,087 ราย
  • 1.26% ได้รับเข็มกระตุ้น จำนวน 56,167 ราย 

 

ภาพรวมจำนวนนักเรียนที่ฉีดวัคซีน อายุระหว่าง 5 - ไม่เกิน 12 ปี จำนวน 5,263,106 ราย พบว่า ประสงค์ฉีดวัคซีน 3,369,572 ราย คิดเป็น 64.02% แบ่งเป็น 

  • 52.99% ฉีดเข็ม 1 จำนวน 1,785,414 ราย 
  • 8.79% ฉีดเข็ม 2 จำนวน 296,209 ราย 

 

รวมทั้งโรงเรียนสถานศึกษา ได้เร่งระดมสำรวจความพร้อม ทั้งสภาพแวดล้อม บุคลากร ครู ภาคโรง และในแผนกต่างๆ ระดมรับวัคซีนและทบทวนมาตรการที่จำเป็นในการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน เครื่องมือสำคัญ คือ Thai stop covid plus และ Thai save Thai ขอให้ผู้ปกครอง ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนด้วย แต่ละโรงเรียนมีความพร้อมแตกต่างกัน

 

บางสถานที่แม้จะเป็นโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน แต่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างกัน อำเภอต่างกัน อาจมีมาตรการต่างกันได้ เช่น บางที่สามารถเปิดออนไซต์ ให้นักเรียนไปโรงเรียน 100% แต่หากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ยังไม่พร้อม นักเรียนยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ก็สามารถจัดออนไลน์ได้ อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับศึกษาธิการอำเภอ จังหวัด รวมทั้งมีการสำรวจการเข้าถึงวัคซีน การจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีแต่ละโรงเรียนมีผู้ติดเชื้อ ขอให้เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ สถานศึกษา รวมทั้งเด็ก และผู้ปกครอง เพื่อสามารถช่วยกันให้การเปิดเรียนปลอดภัย และไม่ทำให้ตัวเลขขยับสูงขึ้น

ระดมความเห็น หลังเปิดด่านถาวร

 

ผู้ช่วย โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า เช่นเดียวกันการจัดการ "โควิด-19" ระดับพื้นที่ ทั้งการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการหารือ ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการในพื้นที่

 

ยกตัวอย่าง การเปิดด่านผ่านแดนถาวร จ.มุกดาหาร จากการที่มีการมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ทำให้มี 17 จังหวัด เปิดแดนทางบก 1 พ.ค. เป็นต้นมา โดย จ.มุกดาหาร เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเปิด โดยพบว่ามีประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไทย และ สปป.ลาว ข้ามไปมา ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้หารือกับ กงสุลใหญ่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นตัวแทนของ สธ. เข้าไปรับทราบความต้องการของพื้นที่

 

ผอ.ศปก.ศบค. ได้เน้นย้ำในวันนี้ว่า สิ่งสำคัญ คือ พื้นที่มีความกระตือรือร้น จัดระดมความคิดเห็น หาแนวทางร่วมกัน เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้เหมาะกับพื้นที่ แต่ละพื้นที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างกัน ในการอนุญาตเข้าราชอาณาจักร ไม่ว่าจะทางบก หรือ อากาศ โดย ศบค. ชุดเล็ก รับฟังทุกข้อเสนอแนะ

 

จะมีการหารือร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทุกประเด็นคำถามมีคำตอบให้เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด และจะมีการนำประเด็นต่างๆ สรุป และเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ 20 พ.ค.นี้ สิ่งสำคัญ เน้นย้ำปฏิบัติตาม DMHTT ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่อนคลายมากขึ้นเรายังต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนตัว

เตรียมประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 20 พ.ค.นี้

 

ขณะเดียวกัน ในสัปดาห์นี้ Thailand pass เป็นประเด็นที่ ศบค. ชุดเล็กได้รับคำถามมา ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการ แต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ เพราะเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการ อาจจะเกิดประเด็นคำถามที่ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละพื้นที่

 

หากดูการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นมา ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบ มีการยกเว้นไม่ต้องตรวจ PCR ขณะที่มาถึงไทย และการอำนวยความสะดวกตรงนี้ พบว่ามีระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว เดินทางเข้าประเทศ ก่อนจะเดินทางยื่นเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน ก็สามารถโดยอัตโนมัติทันที ถือว่า Thailand pass ปรับได้ทันท่วงทีมากขึ้น แต่กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนได้ ต้องอรอนุมัติ 48 ชั่วโมง เพราะต้องดูในเรื่องของการกักตัว มีโรงแรมที่พัก เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นมา มีการเดินทางเพิ่มขึ้นชัดเจน 1-11 พ.ค. 65 ผู้เดินทางทางอากาศ 181,804 ราย ราว 15,000 รายต่อวัน ส่วนใหญ่จาก สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย สหราชอาณาจัก ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัมพูชา เวียดนาม และเยอรมนี

 

การที่แต่ละพื้นที่มีการเดินทางมากขึ้น และมีคำถามว่า Thailand pass อาจมีการปรับเปลี่ยน โดย ศบค. ชุดเล็กมีการหารือวันนี้ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทุกปัญหา จะมีการปรึกษาเร่งด่วนในสัปดาห์นี้เพื่อเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ วันที่ 20 พ.ค. ในตอนนี้ยังคงต้องยืนยันว่า Thailand pass ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ทุกข้อเสนอแนะจะนำเสนอให้ทันการประชุม ศบค. ชุดใหญ่