ถึงแก่ชีวิตได้! กินสารพัดสารคัดหลั่ง - ของเสียจากร่าง "พระบิดา"

ถึงแก่ชีวิตได้! กินสารพัดสารคัดหลั่ง - ของเสียจากร่าง "พระบิดา"

กรมการแพทย์เตือน กินสารพัดสารคัดหลั่ง - ของเสียจากร่างกาย "พระบิดา" อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน ขออย่าหลงเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

    จากกรณีที่พบชายชราอ้างตัวว่าเป็นเจ้าลัทธิ สำนักหนึ่ง หรือที่เรียกว่า "พระบิดา" ในพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีพฤติกรรมให้ผู้ที่มาอยู่ในสำนักกินอุจจาระ ปัสสาวะ ขี้ไคล เสมหะ และนำสารคัดหลั่งจากซากศพมาทาหน้า โดยอ้างว่าสามารถรักษาสารโรคได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขอเตือนว่าสิ่งที่เป็นของเสียจากการที่ร่างกายขับออกมาอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน ขออย่าหลงเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ตามหลักวิชาการแพทย์การรับประทานของเสียนั้นยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ และคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับ ซึ่งหากนำมาใช้โดยไม่ระวังอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย 

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงมีทางเลือกในการรักษาโรคหลากหลายช่องทาง ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ดังนั้น จึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพการรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย

โดยมีโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางแก่ประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงอยากให้ประชาชนเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลในพื้นที่ เพราะการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐานเป็นวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น

อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเน้นย้ำต่อไปว่า สำหรับวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด ไขมันสูง กินผักและผลไม้ให้มาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตรวจสุขภาพประจำปี ในกรณีหากพบความผิดปกติของร่างกาย ต้องรีบพบแพทย์ใกล้บ้าน และรักษาและปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์