กสร. เข้าตรวจสอบ "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" พบยังไม่มีการเลิกจ้าง

กสร. เข้าตรวจสอบ "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" พบยังไม่มีการเลิกจ้าง

"กสร." เข้าตรวจสอบกรณีเข้าตรวจสอบกรณีศูนย์การค้า "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" ปิดตัวกระทันหัน พบยังไม่มีการเลิกจ้าง ลูกจ้างยังคงทำงานและได้รับค่าจ้างปกติ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีศูนย์การค้า พรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดกิจการชั่วคราว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าให้การช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของศูนย์การค้า กรมฯ จึงได้ส่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที โดยได้รับข้อมูลเบื้องต้นจาก นายโจเวลเพร์ท ลิมาลิมา กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนของบริษัทอีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด

 

กสร. เข้าตรวจสอบ "พรอมเมนาดา เชียงใหม่" พบยังไม่มีการเลิกจ้าง

ผู้บริหารศูนย์การค้าฯ ว่า บริษัทฯปิดศูนย์การค้าฯ กะทันหัน เนื่องมาจากปัญหาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามที่จะชำระค่าไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าขอชำระค่าไฟฟ้าที่ คงค้างทั้งหมดภายใน 45 วัน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ โดยบริษัทฯ กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  และเชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ในระยะเวลาอันสั้น

 

โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากลูกจ้าง เนื่องจากทางบริษัทฯยังไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง และให้ทำงานตามปกติ โดยมีบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work from home) และย้ายไปทำงานสาขาอื่น ซึ่งทางบริษัทฯ ยังจ่ายค่าจ้างตามปกติให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ กรมฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้กับทางบริษัทฯที่บริหารศูนย์การค้า และขอให้ทางบริษัทฯนัดหมายร้านค้าต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆ ให้รับทราบต่อไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จะติดตามสถานการณ์การจ้างงานของศูนย์การค้าฯ  แห่งนี้อย่างใกล้ชิด หากลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับค่าจ้าง ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชย ต้องการได้รับการช่วยเหลือ หรือต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 0472 - 3 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546