"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

"SOOK HOTEL" โรงแรมขนาดเล็กใจกลางเมืองรอง อย่าง จ.ระนอง ที่นอกจากการออกแบบเรียบง่าย สไตล์มินิมอล ผสมกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นแล้ว ที่นี่ยังมาด้วย คอนเซปต์ eco-friendly ที่เป็นมิตรกับโลกอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) ได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งในนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) อธิบายว่า เป็นการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อปกป้อง สงวนรักษาและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้อนุชนคนรุ่นหลัง

 

ขณะเดียวกัน โรงแรมซึ่งถือเป็นหมุดหมายในทุกๆ ที่ที่มีการท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ที่จะส่งเสริมความยั่งยืนให้กับการเดินทาง “SOOK HOTEL” โรงแรมสไตล์มินิมอล ผสมกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่น ใจกลางเมืองรองอย่าง จ.ระนอง ถือหนึ่งตัวอย่างของ ภาคธุรกิจโรงแรมที่มุ่งสู่การเป็น Green Hotel ด้วยคอนเซปต์ Eco-Friendly

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

ภายใต้การบริหารครอบครัวตันโสภณ อย่าง โต-ประกิต และ โอ-สุวัชชรินทร์ ตันโสภณ ซึ่งใช้ที่ดินผืนหนึ่งของครอบครัวเนรมิตโรงแรม 3 ชั้น 41 ห้อง ที่ตอบโจทย์ Universal Design รองรับผู้สูงอายุ รวมถึง ดึงเอกลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นตั้งแต่การก่อสร้างด้วยผู้รับเหมา และ ช่างไม้ฝีมือดีในจังหวัด รวมถึง ของตกแต่งภายในอย่างโคมไฟจักรสาน อาหารเช้าอย่างหมูฮ้องที่ใช้วัตถุดิบซีอิ๊วจากท้องถิ่น

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

โต - ประกิต ตันโสภณ

โอ-สุวัชชรินทร์ เล่าให้ “กรุงเทพธุรกิจ” ฟังว่า SOOK HOTEL เปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2562 ที่มาของ SOOK มาจากการนำชื่อแรกของคุณแม่ คือ “สุขใจ” มาตั้งเป็นชื่อโรงแรมซึ่งเป็นควาหมายที่ดี เรามองว่าจะทำอย่างไรให้โรงแรมมีจุดขายและยั่งยืน หลังจากคุยกับพี่ชาย จึงมองว่าอยากทำโรงแรมที่ผสมความมินิมอล ความเป็นท้องถิ่นระนอง ความเป็นครอบครัวตันโสภณ และ Green Hotel อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

โอ-สุวัชชรินทร์  ตันโสภณ

 

นำมาซึ่งการพัฒนาเป็น SOOK HOTEL โดยใช้วัสดุท้องถิ่น เนื่องจากสมัยก่อนที่บ้านทำโรงเลื่อย มีไม้ที่เก็บไว้เป็น 10 ปี จึงนำไม้ออกมาใช้ในการออกแบบโรงแรมด้วย รวมถึงออกแบบให้เป็นตึกซ้ายขวาแบ่งเป็น ตึก Rain และ Sun ให้เข้ากับระนองเมืองฝน 8 แดด 4

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

ทั้งนี้ คอนเซปต์ที่น่าสนใจของ “SOOK HOTEL” คือ เราก็สุข โลกก็สุข ด้วย Eco-Friendly เป็นมิตรกับโลกอย่างยั่งยืน ดูแลรักษาโลกให้มี ความอุดมสมบูรณ์ ลดการสร้างขยะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และแยกขยะเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. ใช้น้ำดื่มที่บรรจุขวดแก้วที่ปลอดภัยและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย

2. คำนึงถึงการใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้แขกของเราได้รับความสะดวกสบายและความพอใจในการบริการมากที่สุด

3. ลด ละ เลิก ใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง นำสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ และ แยกขยะทุกครั้งเพื่อง่ายต่อการนำรีไซเคิล

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

“โรงแรม เน้นลดละพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เราบอกพนักงานทุกคนว่าต้องมีขวดน้ำเป็นของตนเอง มีการคัดแยกขยะ มีการยื่นเรื่องขอเป็น Green Hotel ระดับเงิน (Silver Class) ขณะเดียวกัน ขยะอาหาร มีการส่งมอบให้กับฟาร์มหมูเล็กๆ ใน จ.ระนอง ฟรี และมีโรงคัดแยกขยะเล็กๆ สำหรับแยกกระดาษขาว กระดาษสี ขวด ฝาขวด ขวดแก้ว และแยกขยะอันตรายให้หน่วยงานของเทศบาลระนอง เพื่อรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน กล่องน้ำผลไม้ มีการแยกและจัดส่งที่จุดรับในบิ๊กซี ส่วนขยะที่เหลือพอถึงรอบ 1 -2 เดือน จะเรียกซาเล้งรับซื้อไป”

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

SOOK HOTEL นับเป็นหนึ่งกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน “คุณโอ” มองว่า สิ่งที่โรงแรมทำเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่การท่องเที่ยวยั่งยืนต้องประกอบด้วยหลายๆ ส่วน ต้องมีส่วนร่วมกับชุมชน SOOK HOTEL นำเสนอเพียงที่พักและอาหารเช้า ขณะที่อาหารเที่ยงหรือการเดินทางอื่นๆ จะแนะนำร้านอาหารที่เปิดโดยคนท้องถิ่น รวมถึงธุรกิจรถเช่า หรือ ไกด์นำเที่ยว และมีการออกแบบทัวร์ร่วมกับบริษัททัวร์ หากมีลูกค้ามาพักที่โรงแรมและต้องการท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่างๆ เราอยากลด ละ การใช้พลาสติก จึงออกแบบให้มีปิ่นโต หรือ กล่องข้าว ให้ยืมใช้คล้ายอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง เมื่อกลับมาก็เอามาคืน เป็นต้น

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมชุมชนและผู้ประกอบการโรงแรมในระแวกใกล้เคียง ดูแลเรื่องความสะอาดเพื่อให้เป็นถนนปลอดถังขยะ เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่บนถนนเรืองราษฎร์ ประกอบด้วยชุมชนตลาดเก่า ชุมชนตลาดพม่า เบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ในถนนเส้นนี้ เพื่อวางแผนดำเนินการเรื่องขยะ ร่วมกับเทศบาลและชุมชน ในการจัดเก็บขยะให้มีระบบมากขึ้น

 

โดยได้ข้อสรุปว่า จะมีการเก็บช่วง 22.30 น. โดยให้แต่ละบ้านนำขยะที่จะทิ้งมาวางไว้หน้าบ้าน ถ้าไม่มีถังขยะ ก็ไม่มีคนทิ้ง พอไม่มีคนทิ้งก็สะอาดขึ้น และหลังจากนี้ เมื่อถนนคนเดินเปิดหลังจากสถานการณ์โควิด-19 จะช่วยกันดูแลอย่างไรให้ยังคงความสะอาดอยู่

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

ทั้งนี้ ในช่วงโควิด-19 คุณโอ เล่าว่า เนื่องจากโรงแรมเปิดก่อนโควิด-19 เพียงเล็กน้อย ทำให้ต้องเปิดปิดตามมาตรการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา จ.ระนอง อยู่อยู่ในแผนโปรโมตเมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งค่อนข้างได้ผล ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพอสมควรและได้รับอานิสงค์ตรงนี้ด้วย

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

ขณะเดียวกัน เนื่องจากระนองเป็นพื้นที่ติดชายแดนเมียนมา ผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง นำเข้าปลาจากเมียนมา อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีคนจากฝั่งเมียนมา เดินทางเข้ามาติดต่องานทำให้ช่วงโควิด-19 ยังมีลูกค้าจากกลุ่มดังกล่าว หลังจากมีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดประเทศมากขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเรื่อย โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยกว่า 70% และต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป 30%

 

“สิ่งที่เราเน้น คือ “ความสะอาด” เนื่องจากเราผ่านสถานการณ์โควิดมา เรารู้ว่าต้องจัดการเรื่องนี้อย่างไร “อาหาร” เนื่องจากเราเป็นโรงแรมขนาดเล็ก อาหารจึงไม่ได้เป็นบุฟเฟต์ใหญ่ ต้องเสิร์ฟอาหารที่มีคุณภาพ “สถานที่” ต้องมีความสวยงาม และสุดท้าย คือ “บริการ” เป็นสิ่งที่โรงแรมให้ความสำคัญ”

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

"ระนอง มีครบทุกอย่าง ภูเขา น้ำตก มีความเป็นธรรมชาติ หลังจากการท่องเที่ยว จ.ระนอง เริ่มได้รับความนิยม ถือเป็นข้อดี เพราะคนในท้องถิ่นเริ่มให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้น ระนองมีเกาะพยามที่มีชื่อเสียง หลังจากมีการเปิดประเทศ ทางผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวพร้อมรับนักท่องเที่ยวมาตลอด ไม่ว่าจะบริษัททัวร์ ที่พัก ร้านอาหาร รอเพียงสถานการณ์ดีขึ้นและรัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบไหน” คุณโอ กล่าวทิ้งท้าย

 

"SOOK HOTEL" เราก็สุข โลกก็สุข กับ คอนเซปต์ "eco-friendly"

 

Green Hotel คืออะไร  

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ “การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel)” เพื่อส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระดับการผ่านเกณฑ์ ได้แก่

  • ระดับทอง (Gold Class) ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
  • ระดับเงิน(Silver Class)  ได้คะแนน 70% แต่ไม่ถึง 80%
  • ระดับทองแดง (Bronze Class) ได้คะแนน 60% แต่ไม่ถึง 70%

 

เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

ครอบคลุม 6 ประเด็น ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหาร และพนักงานร่วมดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนให้บุคลากรในสถานประกอบการ เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล และข่าวสารด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมาย

4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา ระยะทาง การส่งมอบสินค้า หรือบริการตามที่กำหนด และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต

5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เน้นการดำเนินงานใดๆ ที่สามารถใช้ทรัพยากรได้แบบยั่งยืน หรือมีการกำจัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเสื่อมสภาพไป หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

6. การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของสานประกอบการกับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดำเนินการในกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม