ออกแล้ว! ข้อบ่งชี้ 5 กลุ่ม 5 แสนราย ต้องฉีด "LAAB" ป้องกันโควิด-19

ออกแล้ว! ข้อบ่งชี้  5 กลุ่ม 5 แสนราย ต้องฉีด "LAAB" ป้องกันโควิด-19

ศบค.เห็นชอบแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเด็ก เข็มกระตุ้นฉีดไฟเซอร์ครึ่งโดสได้ผลต่อโอมิครอนไม่ต่างจากเต็มโดส  ข้อบ่งใช้กลุ่ม 5 โรค 5 แสนคน ฉีด LAAB ป้องกันโควิด-19

   เมื่อวันที่  22 เม.ย.2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบ แผนการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
-ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่ไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัด ผ่านระบบสถานพยาบาล

-ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2  ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี ผ่านระบบสถานศึกษา
-ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ ผ่านระบบสถานศึกษา และสถานพยาบาล  

เข็ม 3 เด็กฉีดไฟเซอร์ครึ่งโดสได้
     นอกจากนี้  ผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม พบว่า  ระดับภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ต่อเชื้อโอมิครอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งการฉีดกระตุ้นเข็มขนาดเต็มโดส และครึ่งโดส โดยขนาด 15 ไมโครกรัม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส 88% ส่วนขนาด 30 ไมโครกรัม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส 93%
        ทั้งนี้ การรับวัคซีนครึ่งโดสมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงหลังการฉีดน้อยกว่าการรับวัคซีนขนาดเต็มโดส เพราฉะนั้น ผลการป้องกันไม่แตกต่างกัน  จึงฉีดเข็มกระตุ้นแบบครึ่งโดสได้  ซึ่งผู้ปกครองสามารถขอรับแบบครึ่งโดสได้  มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่  4-6 เดือนขึ้นไป ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง และเด็ก เริ่มดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา 9-31 พ.ค.2565

แผนฉีดวัคซีนเดือนพ.ค.
      แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนพ.ค.2565 จำนวน 7 ล้านโดส แยกเป็น
1.ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็ม 1 และ 2 และผู้ที่เคยติดเชื้อ สูตรแอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ จำนวน  0.9 ล้านโดส
2.ผู้ที่อายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็ม1 และ 2 และผู้ที่เคยติดเชื้อ สูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์(ฝาม่วง) ซิโนแวค-ไฟเซอร์  ซิโนแวค-ซิโนแวค-ไฟเซอร์ 0.1 ล้านโดส 

3.เด็กอายุ 5-11 ปี เป็นเข็ม 2 และเก็บตกเข็ม 1  สูตร ไฟเซอร์-ไฟเซอร์(ฝาส้ม) ซิโนแวค-ไฟเซอร์ ซิโนแวค-ซิโนแวค-ไฟเซอร์ 2 ล้านโดส 
4.เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

- ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป-ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี และผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี สูตรเชื้อตาย 2 เข็ม-แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า , เชื้อตาย 2 เข็ม-ไฟเซอร์-ไฟเซอร์, ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า, แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ , ไฟเซอร์เข็มกระตุ้นในอายุ 12-17 ปี 4 ล้านโดส 

ออกแล้ว! ข้อบ่งชี้  5 กลุ่ม 5 แสนราย ต้องฉีด "LAAB" ป้องกันโควิด-19
ข้อบ่งใช้ 5 กลุ่มต้องฉีด LAAB

      นอกจากนี้ รับทราบความคืบหน้าการพิจารณาข้อบ่งใช้ Long Acing Antibody (LAAB) จากที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 มีมติดังนี้
-มิได้นำมาใช้ทดแทนวัคซีน ประชากรทั่วไปยังคงได้รับวัคซีนตามแนวทางคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
-มิได้นำมาใช้เพื่อการรักษา แต่ใช้เพื่อการป้องกันการป่วยหนัก และเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ
-ข้อบ่งชี้ในการใช้ LAAB ใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ โดยสังเขป และคาดประมาณจำนวน ดังนี้
คาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ประมาณ 5 แสนราย ใน 5 กลุ่ม คือ
1.ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายแสง ประมาณ 2 แสนราย
2.ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่รักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต ประมาณ 2 แสนราย
3.ผู้ป่วยโรคข้อ และแพ้ภูมิตนเอง ที่ต้องรักษาด้วยการใช้ยากดภูมิ ประมาณ 10,000 คน
4.ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ต้องได้รับยากดภูมิขนาดสูง ประมาณ 10,000 ราย
5.ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำอื่นๆ เช่น ผู้ป่วย HIV ที่มีเม็ดเลือดขาว CD4ต่ำ ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันจากโรคอื่นๆ ประมาณ 80,000 ราย
     การดำเนินการฉีดวัคซีน ฉีดที่สถานพยาบาล ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์เจ้าของไข้ ทั้งนี้ ให้เร่งจัดหามาใช้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโอมิครอนและก่อนที่จะมีการกลายพันธุ์ใหม่ของเชื้อไวรัส
    “ LAAB เป็นวัคซีนพร้อมใช้ แทนที่จะฉีดตัวเชื้อไปทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่อันนี้เอาภูมิคุ้มกันมาเลย  โดยฉีดให้คนที่สร้างภูมิได้น้อย และมีภูมิคุ้มกันต่ำ”นพ.ทวีศิลป์ กล่าว   

 

 พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์