เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

ก.วัฒนธรรม จัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ตั้งแต่วันที่ 20-24 เม.ย.นี้ พร้อมเปิดให้ชมการแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด“ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี”งดงามตระการตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

​วันที่ 20 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ พร้อมชมนิทรรศการ“ชุมชนใต้ร่มพระบารมี”และการแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด“ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี”

โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ  ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่าย  ทางวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม   

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ  และเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้าน

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้  

สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

  • 9 กิจกรรม 20 แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ปีนี้งาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมใน 9 พื้นที่หลักและ 20 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย

1) ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง  เชิญชวนประชาชนเข้าสักการะศาลหลักเมือง วันที่ 20-24 เมษายน 2565 และพิธีบวงสรวงเทพยดา วันที่ 21 เมษายน 2565

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

2)เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง วัด พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม   รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 20 แห่ง

ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ,พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ , สวนสันติชัยปราการ,พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน,วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร,พระบรมมหาราชวัง,ศาลหลักเมือง,พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม,วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,ศาลาเฉลิมกรุง,วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,วัดราชนัดดารามวรวิหาร

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์,หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน,วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)

3) เรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ วันที่ 21 เมษายน 2565 และไหว้พระเสริมสิริมงคล วันที่ 20-24 เมษายน 2565

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

4) ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 20-24 เมษายน 2565  เช่น การแสดงชุดระบำโบราณคดี การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

 

  • เช็กรายละเอียดแต่ละกิจกรรมระหว่าง 20-24 เม.ย.นี้

5) ย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีการอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 9 รัชกาล และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประดิษฐาน ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์

เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 10 รัชกาล หัวข้อ “ชุมชนใต้ร่มพระบารมี” ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด“ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี”

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

หุ่นละครเล็ก โจ หลุยส์ โนรา ลิเก เรื่อง สิบทหารเสือคู่พระทัย การแสดงโดยศิลปินแห่งชาติและวงดนตรีสุนทราภรณ์  การแสดงชุด งิ้วฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี และกิจกรรมถ่ายภาพย้อนวันวาน การสาธิตอาหารเปิดตำรับสำรับไทย และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  คือ การแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด“ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี”

เป็นการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวความยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์และใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตรของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานให้กรุงรัตนโกสินทร์มีความงดงาม รุ่งเรืองสมเป็นราชธานีที่เจริญทัดเทียม      กับมหานครในบรรดาอารยประเทศ และพระบรมโพธิสมภารปกแผ่ไพศาลบังเกิดความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินจวบถึงปัจจุบัน  

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

6) นั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม ณ สวนสันติชัยปราการ วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงนาฏลีลาพื้นบ้านอีสาน ชุด อีสานสราญ ใต้ร่มพระบารมี  

การแสดงเพลงพื้นบ้านลำตัดโดยนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงหนังตะลุงปักษ์ใต้ ตลาดวัฒนธรรมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน  

  • ชวนเยาวชน คนไทยเที่ยวชมงานฟรี มีจุดบริการรับส่ง

7)  เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันที่ 20-24 เมษายน 2565  มีกิจกรรม เช่น ตลาดนัดเยาวชน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของเด็กและเยาวชน  นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ และห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 จัดฉายภาพยนตร์ อาทิ  วิจิตรสมัย,สวรรค์มืด,ห้วงรักเหวลึก

เสวนาวิชาการ เช่น เสภารัตนโกสินทร์ เสวนา“เสด็จทำไม?ไกลถึงยุโรป” และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 นิทรรศการ“ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”  

8) เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ 20-24 เมษายน 2565  เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

9)  เที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ 21-24 เมษายน 2565 มีพิธีเปิด“งานวัดพัฒนาประชาคมไหว้พระ รับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน-คลองสาน” วันที่ 21 เมษายน 2565 มีการประกวดอาหารสามศาสน์(พุทธ คริสต์ อิสลาม) ประกวดละครชาตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง“ลูกทุ่งงานวัด” โปงลาง ลิเก

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

เริ่มแล้วเที่ยวฟรี “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”20-24 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานดังกล่าววันที่ 20-24 เมษายน 2565    ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยวธ.จัดรถรางและรถขสมก.รับ-ส่งตามจุดต่างๆ ทั้ง  20 แห่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม 1765