“พรีโม อะคาเดมี” เปิดหลักสูตร “EEC Prime” เคล็ดลับพาธุรกิจบุก EEC

“พรีโม อะคาเดมี” เปิดหลักสูตร “EEC Prime”  เคล็ดลับพาธุรกิจบุก EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นับเป็นพื้นที่ศักยภาพที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ผ่านการให้สิทธิประโยชน์มากมาย แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จึงนับเป็น “โอกาส” สำหรับนักธุรกิจที่มีความพร้อม หรือเตรียมความพร้อม ผ่านหลักสูตรอบรมต่างๆ

หนึ่งในนั้น คือ หลักสูตร “EEC Prime” ของ “พรีโม อะคาเดมี” ดำเนินการโดยบริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ผู้ให้บริการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร  โดยมีเป้าหมายให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงได้รับเทคนิคและเคล็ดลับ บูรณาการความรู้สู่การลุยธุรกิจใน EEC โดยนำผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้าน Tech-Trade-Trend-Creative Business ใน EEC จากหลากองค์กรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ คณิศ แสงสุพรรณ, depa, DGA, BUILK, สมาคมอีคอมเมิร์ซ, สมาคมสตาร์ทอัพ

สมสกุล แสงสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ให้ข้อมูลว่า หลังจากจัดตั้งสถาบันอบรมองค์ความรู้ด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ พรีโม อะคาเดมี พร้อมทั้งเปิดตัวหลักสูตรแรก “New Normal : Real Estate Service Professional” รุ่นที่ 1 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

“พรีโม อะคาเดมี” เปิดหลักสูตร “EEC Prime”  เคล็ดลับพาธุรกิจบุก EEC

จึงเปิดตัวหลักสูตรใหม่ดังกล่าว โดยมีเนื้อหาในระดับที่สูงขึ้น เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในการขยายธุรกิจหรือบุกตลาดใหม่ๆ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ถือเป็นทำเลแห่งอนาคต เพราะกำลังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเมกะโปรเจคใหม่ๆ ทั้งด้านการคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก แต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ เราจึงจัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเป็นเสมือนแพลทฟอร์มการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งเทคนิคและเคล็ดลับ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรอบด้าน มาบูรณาการต่อยอดสู่การดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จใน EEC” สมสกุล กล่าว

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ได้รวบรวมบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ EEC และมีความโดดเด่นใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.เทคโนโลยี (Tech) 2.แนวโน้มการเติบโตแห่งอนาคต (Trend) 3.การค้า (Trade) และ 4.ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) โดยจะมีทั้งเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากวิทยากรแต่ละท่าน กรณีศึกษา (Case Study) ความรู้ด้านกฎหมาย ระบบภาษีที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการบริหารธุรกิจใน EEC พื้นที่ที่ได้รับความสนใจในการลงทุนจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตัวอย่างวิทยากรที่สำคัญ อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นักวิชาการอิสระ, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี, ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA), ดร. ศักดิ์ชาย รักการ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโครงการและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ธนพงษ์ ณ ระนอง อดีตนายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน), สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งบริษัท RGB72 และผู้จัดงาน Creative Talk, วัชระ เอมวัฒน์ อดีตนายกสมาคมสตาร์ทอัพไทย, ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, วุฒินันท์ สังข์อ่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด, ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษี, ไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (BUILK), รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ, อรุช ช่างทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด, สมสกุล แสงสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด และ คุณวาทยุทธ์ ทองพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

“พรีโม อะคาเดมี” เปิดหลักสูตร “EEC Prime”  เคล็ดลับพาธุรกิจบุก EEC

สมสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้เรียนรู้จากบุคลากรที่เป็น “ผู้นำตัวจริง” ในแวดวงที่เกี่ยวข้อง จะช่วยจุดประกายสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์และความหลงใหล (Passion) ช่วยให้มองการลงทุนอย่างผู้นำ 2.ความสัมพันธ์ (Relationship) เชื่อมความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนระบบความรู้ 3.การบูรณาการองค์ความรู้ (Integration) ผสานความรู้หลากหลายมิติทั้งวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 4.การเติบโตสู่อนาคต (Move Forward) เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพ 5.ประสบการณ์ (Experience) นำทฤษฎีเชิงลึกและเทคโนโลยีแห่งยุคสู่การสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจใหม่ๆ

หลักสูตร EEC Prime จะจัดอบรมทุกวันศุกร์ ต่อเนื่อง 9 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ 20 พ.ย.2563 - 29 ม.ค.2564 โดยจัดอบรมภายในพื้นที่ EEC โดยตรง ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง พร้อมทั้งมีบริการที่พัก 1 คืนในวันอบรม มีการพาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่ EEC จำนวน 2 ครั้ง และมีการนำเสนอ Project Presentation ในวันปิดอบรม โดยเปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ – 6 พ.ย.2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.primo.co.th/primo-academy/eec-prime/ สอบถามโทร 065 512 6185, 065-512-7127

สำหรับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนขายอสังหาฯ บริษัท พรีโม เดคคอร์ จำกัด ให้บริการออกแบบตกแต่งภายในอสังหาฯ บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ให้บริการรับฝากเช่า ขาย และตกแต่งที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริหารและจัดการอสังหาฯ โครงการระดับลักชัวรี่แบบครบวงจร 

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการงานรักษาความสะอาดแบบครบวงจร รวมถึงมีบริการล้างแอร์และอบโอโซน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้เครือพรีโมมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ให้บริการบริหารโครงการคอนโดมิเนียมกว่า 40 โครงการ มีเป้าหมายขยายการบริการไปสู่การบริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและคุ้มค่าที่สุด

สมัครเลยตอนนี้ https://bit.ly/3dcchfO

#PrimoAcademy
#EECPrime
#มองตะวันออกอย่างผู้นำ
#ทำเลทองของนักลงทุน