สมศ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมศ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 สิงหาคม 2562
423

เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (คนกลาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมศ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง