“เอ็มจี”ผนึกรัฐ-เอกชนยกระดับยานยนต์ รับแผนเปิดตัว “ZS EV” เดือนมิ.ย.

“เอ็มจี”ผนึกรัฐ-เอกชนยกระดับยานยนต์ รับแผนเปิดตัว “ZS EV” เดือนมิ.ย.
8 กรกฎาคม 2562
9203

 

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองวิเคราะห์ความพร้อม ของประเทศไทยต่อการพัฒนาและยกระดับการใช้ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” (EV) ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น  ในงานสัมมนา “EVolution of Automotive” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประกอบด้วย

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สายงานกิจการพิเศษ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

มร. ผู่ จินฮวน หัวหน้าวิศวกร (Chief Engineer) แผนก Project Operation, PM Section - EV Platform, SAIC Motor Corporation

มร. จาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประชาคมโลกให้ความสำคัญกับการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ อีวี  เพิ่มขึ้น จากการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องการลดภาวะมลพิษในระยะยาว เนื่องจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ไม่มีไอเสีย และยังไม่มีมลพิษทางเสียงอีกด้วยเนื่องจากขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศมีมาตรการส่งเสริมรถอีวีอย่างจริงจัง ทำให้มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปีที่ผ่านมาทั่วโลกมียอดจำหน่าย กว่า 1.26 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 74% จากปี 2560 และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมี อีวี ทั่วโลกกว่า 20 ล้านคัน

สำหรับประเทศไทย อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเดิมๆ สู่รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle – HEV) ปลั๊ก-อินไฮ บริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV) และกำลังก้าวสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ อีวี ซึ่งเห็นได้ว่าขณะนี้ อีวี เริ่มเข้ามาทำตลาดมากขึ้น

ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งมีนโยบายและแผนขับเคลื่อนด้านพลังงานที่จูงใจต่อผู้ผลิต อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนของ BOI 

“นอกจากนี้ เรายังเห็นถึงการขยายตัวของสถานีชาร์จ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศของตลาดรถยนต์พลังงานทางเลือกให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

ในส่วนของ  เอ็มจี ซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 5 ปี ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี และจายตัวอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมียอดขายสะสมแล้วมากกว่า 50,000 คัน  โดยบริษัทมีแผนที่จะรุกตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเสนอยนตรกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ยังจะนำเสนอนวตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตาม 4 วิสัยทัศน์หลักของบริษัทแม่  SAIC Motor Corporation ประกอบด้วย การพัฒนารถยนต์ให้มีการเชื่อมต่ออัจฉริยะมากยิ่งขึ้น (Intelligence connectivity) การพัฒนารถซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electrification) การแบ่งปันรถยนต์ในการใช้งานร่วมกัน  (Car Sharing) และการพัฒนารถยนต์สำหรับตลาดในระดับสากล (Globalization)

ในส่วนของพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบัน SAIC แนะนำรถยนต์ทั้งในรูปแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%,  ปลั๊ก-อิน ไฮบริด และเซลล์เชื้อเพลิง (FCV)  สู่ตลาดประเทศจีนและทั่วโลกแล้วกว่า 20 รุ่น

และไทยจะเป็นตลาดต่อไปที่จะเปิดตัว “MG ZS EV” ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของเอ็มจีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เอ็มจีมั่นใจว่ารูปลักษณ์โดดเด่น และความสามารถในการใช้งานในแบบฉบับรถ SUV ผนวกกับระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ i-SMART ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประหยัด  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพลังงานไฟฟ้า จะทำให้ ZS EV ประสบความสำเร็จเหมือนกับรถรุ่นอื่นๆ ที่ผ่านมา

แชร์ข่าว :
Tags: